/ Hakkιmιzda

Hakkιmιzda

Dirilmiş Mesih’in bizlere Kilisemizin Gizemleri aracılığıyla sunulan armağanlarına katılarak ve birçok insanın talihsizliklerine ve acılarına tanık olarak çeşitli ülkelerden gelen biz Ortodoks gençler grubu bu armağanların tükenmez kaynağını onları görmezden gelenler ve “Diri Suya” susayanlar için vurgulamaya karar verdik.

Çabamız sevgiden kaynaklanan ve kendiliğinden oluşan bir iletişim yoludur; öyle ki onu arzulayanlar Mesih ile buluşabilsinler.

Çalışmamız, İncil ruhunla karşıtlık oluşturan dinsel propaganda değildir. Mesih insanların O’nu zorla veya kime inandıklarını bilmeden takip etmelerini istemiyor; bunun yerine bizlere kayrasını ve kurtarışını sağlamak için bizlerle birlik içinde olmak istiyor.

Özgürlüğe ve her belirgin bireysel özelliğe saygılıyız: kişilerin etnik kökenine, diline ve kültürüne. Bu nedenle İncil mesajı yukarıda sözü edilen belirli özellikleri ihlal etmeden Multilingual Orthodoxy (Çok dilli Ortodoksluk) sitesi aracılığıyla her dilde saf bir şekilde sunulmaktadır.

Genel olarak Ortodoks yaşamı ve inancı, Kilisemizin tapınma zenginliğini, Kutsal Yazıların Kilise Babalarınca yorumunu ve çoğunlukla Kutsalların yaşamları aracılığıyla tecrübeye dayalı tanıklığı ve Tanrı-insan Kurtarıcımızla olan iletişimimizi sunuyoruz.

Kutsallarımız,  dünya için sevgilerinde ve fedakârlıklarında O’nu örnek alarak O’nun İnciline göre yaşadıkları için Orijinal Örnek olan Mesih’in imgeleridirler. Ortodoks Kilisesi, aldıkları kayra sayesinde insanlara yardım edip mucizeler gerçekleştiren Azizlere kaynaklık etmeyi hiçbir zaman bırakmamıştır.

Böylece dünya barışına ve sevgiye katkıda bulunmaya çalışıyoruz ki bunlar olmadan dünya yaşamını sürdüremez. Mesih; sevginin Tanrısı, ışık, gerçek, insanların yaşamı ve tek Kurtarıcıdır.

 “Rabbin merhametli olduğunu tadın ve görün”.