Aziz Nikolas Atina’da sade bir kilise topluluğunun alçakgönüllü, fakir ve çok eğitimli olmayan bir papazıydı. On yedi yaşında evlendi;…
2 Mart Kutsal Şehit Efthalya (257). Sicilya’da annesi Efthalya ve erkek kardeşi Sermilyanus ile yaşayan putperest bir erdendi. Efthalya’nın annesi…
Azize Evdokia Trayanos’un Kral olduğu dönemde Suriye’de dünyaya geldi ( 98-117). Azizenin eşi benzeri olmayan bir güzelliği vardı ve onun…
  Kibirli kişi, içsel olarak huzursuz ve dışarıdan gürültülü, içi boş cevizlerini gürültü çıkarmak için sürekli sözleri boşaltmak isteyen birisidir.…
Aziz Kasianos Roma'da dindar ve tanınmış bir ailede doğdu. Ailesi onu Rab'bin öğütleriyle ve terbiyesiyle yetiştirdi. Daha çocukken Aziz insanlarla…
  Apolytikion. Ton 1. Çölün vatandaşı, vücut bulmuş Melek ve mucize yaratan ilan edildin, ey Tanrı adamı baba Vasil; oruçla,…
    (Magydos günümüzde, Antalya ili, Lara, Karpuzkaldıran bölgesinde bulunan antik bir liman kentidir) Aziz Nestor, Roma İmparatoru Decius (İ.S.…
  Apolytikion. Ton 8. Sel gibi akan gözyaşlarınla kurak çölü işledin ve derin inleyişlerinle emeklerinin yüz kat meyve vermesini sağladın…
25/02/2024
Mesih’e inanan kişi daima O’nunla buluşmak ve O’nunla birlikte olmak ister. Babasını seven çocuk gibi O’nu yanı başında hissetmek ister.…
      Apolytikion. Ton 4. Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan…