/ Kategori / Kutsal Kitap

Kutsal Kitap

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ (ΌΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ) KUTSAL PAZARTESI AKSAMI (KUTSAL SALI GÜNÜNÜN  SEHER VAKTİ DUASΙDIR)   Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ…
31/08/2023
  Bugünün Elçisel okuma pasajı, tüm Kutsal Kitap gibi, insanın ruhsal yaşamındaki temel gerçeklere değinmektedir Elçi Pavlus, Hristiyanların Mesih’in ölümüne,…
İncil yazarı Yuhanna'nın kaleme aldığı Vahiy Kitabının 4. bölümünde, dört hayvanın Tanrı'nın tahtı çevresinde var olduğu vizyonundan bahsediliyor. "Tahtın önünde…
Pentekost’u ve Kutsal Ruhun dünyaya gelişini kutluyoruz
06/06/2023
Yılın mevsimleri birbirini takip ettiği gibi Kilise’de de bir yortu diğeriyle dönüşümlü olarak gelir. Kısa bir zaman önce Mesih’in Haç’ını,…
11/05/2023
Melkisedek ismiyle ilk defa Yaratılış Kitabı’nda 14. bölüm 18. Ayette karşılaşırız. Kutsal Metin, yeğeni Lut’u kurtarmak için İbrahim’in Elam Kralı…
Mesih’in Vaftizi ile ilgili Eski Ahit’teki kehanetler
31/01/2023
Mesih’in doğumunun insan ırkı için kurtarıcı önemi ve sembolleri hakkında konuşan tarihsel olaylar kadar Vaftizinden bahseden birçok kehanet bulunmaktadır. Teofanya…
05/12/2022
    Luka 11:28 âyetinde geçen ‟Μενοῦνγεˮ kelimesi Yunancada ‟elbette, gerçekten, evetˮ mânâlarına gelmektedir. Ayrıca bu kelime Yeni Ahit'te, Pavlos'un…
Aziz Yuhanna’nın Incil’i
04/10/2022
  İncil yazarı Yuhanna, İncilini diğer üç İncil yazarından (Matta, Markos ve Luka) neredeyse otuz yıl sonra yazmıştır ve bu…
Beden almamış Kelam ve beden almış Kelam
12/06/2022
Eski ve Yeni Ahit’in merkezi İsa Mesih’tir, ancak Eski Ahit’te Peygamberler (henüz) beden almamış Kelam’ı görürken, Yeni Ahit’te Elçiler ve…
Peder Epifanios Theodoropoulos Diriliş düşmanlarının argümanlarını çürütüyor
04/05/2022
  Bir sabah üstat evine gelen iki-üç misafirle konuşuyordu. Misafirlerden biri idealist bir komünistti…Peder misafirleriyle konuşurken şu ifadeyi kurdu: -Hristiyanlığın…