/ Kategori / Pazar Vaazlarι

Pazar Vaazlarι

03/12/2023
  İncil’in vaazı ve Kiliselerin öğretmeni olarak sorumluluk taşıdığının bilincinde olan Elçi Pavlus, ışığa ait insanlar olarak yaşamaları için Efes…
28/11/2023
Bugünkü okuma pasajında Elçi Pavlus her bireyi “çağrıya yaraşır biçimde yaşamaya”, yani, dünyevi yürüyüşünü Tanrı’nın iradesine göre uygun biçimde düzenlemeye…
20/11/2023
Günümüzün elçisel okumasının merkezi noktası, Mesih’in dünyaya sunduğu barıştır. Bu barışı insan zihni tasavvur edemez. Pavlus’un başka bir mektubunda yazdığı…
14/11/2023
Bugünkü elçisel pasaj, kilise yaşamının çok önemli bir konusuna, ihtiyacı olanlarla sahip olduklarımızın paylaşılmasına, komşularımıza destek ve yardım olarak ifade…
06/11/2023
Bugünkü elçisel okuma Elçi Pavlus’un Galatyalılara yazdığı mektuptan geliyor. Görünen o ki, büyük teolojik değeri nedeniyle, Kutsal Haçın Yüceltilmesi bayramından…
30/10/2023
  Elçi Pavlus, Galatyalılara yazdığı mektubun bu bölümünde, Mesih’in Haçının gizeminin, dünyayı seven Tanrı’nın yaşamının ve sevgisinin sırrı olduğunu anlamımıza…
23/10/2023
Elçi Pavlus’a göre İncil insandan gelmiyor. Rab İsa ona bunu açıkladı. Bu nedenle Müjde’nin Mesih’in Kişiliği ile özdeşleştirilen Gerçeği esas…
16/10/2023
Bu Pazar Kilise 787 yılında Bitinya’nın İznik kentinde yedinci ekümenik konsilini oluşturan Tanrı’yı kuşanan Pederleri onurlandırıyor. Söz konusu konsile katılan…
10/10/2023
Bugünkü Elçisel okuma pasajımızda Elçi Pavlus, Mesih’in sevgisinin paydaşlığını benimsenmesi ve bunun Kilise’nin bedeninde, tüm yaratılışta sürekli dolaşımına katkıda bulunması…
03/10/2023
  Pavlus’un Korintlilere yazdığı ikinci mektubundan alıntılanan bu pasajda Elçi, bizlere insanın Tanrı’nın yaşayan tapınağı olduğuna dair büyük bir teolojik…