/ Kategori / İnsansever

İnsansever

Yegâne İnsansever
23/05/2021
    (23/5/2021) Ortak ibadetimizde sıklıkla Tanrı’nın, yaradılışından günümüze kadar insan ırkı için sergilediği insanseverlikleri yad ederiz. Böylece, bütün günahkarlığımıza…