/ Kategori / kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü – öldürün

kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü – öldürün