/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 31 Aralık. Romalı, saygıdeğer Melani

31 Aralık. Romalı, saygıdeğer Melani

31 Aralık. Romalı, saygıdeğer Melani

31 Aralık. Romalı, saygıdeğer Melani

Çok varlıklı ve ünlü bir kadın olup Roma Konsoloslarının soyundan geliyordu. Kocasının ve iki çocuğunun ölümünden sonra Nitriya Dağındaki manastırları ziyaret etmek amacıyla Mısır’a gitti. Mal varlığını orada ihtiyacı olan kişilere ve Ariyus yanlılarından eziyet gören iman ikrarcılarına dağıttı. Üç gün boyunca 5000 kişiyi besledi. Onlar Filistin’e sürülünce Yeruşalim’e gidip kendi imkânlarıyla orada bir kadınlar manastırı kurdu ve 410 yılında aynı yerde kutsal bir şekilde öldü.

Yukarıda sözü edilenin torunu olan bir başka Melani daha vardı; bu Melani’nin Roma valisi oğlu Publikola’nın kızıydı. 388’de doğdu. Evlendi ve iki çocuğu oldu; ancak kısa sürede ikisini de kaybetti. Sonra yaşamlarının geri kalanını özdenetim ve paklıkla geçirmeleri gerektiği konusunda kocasıyla anlaşıp ve annesi Albina’yı yanına alıp Afrika’ya gitti ve orada Aziz Avgustinus’u da gördüler. 8000 tutukluyu serbest bıraktılar, biri erkekler biri de kadınlar için olmak üzere iki manastır kurdular. Altı yıl sonra Yeruşalim’e taşındılar. Melani Zeytin Dağı üzerinde çok küçük bir kulübeye kapanmıştı ve kendini oruç ve gece dualarıyla tüketerek 434 yılında öldü. Sinaksariyon’un yazarı iki farklı Melani’yi birleştirmiştir.

 

31 Aralık. Romalı, saygıdeğer Melani