/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 13 Temmuz Pers Şehidi Azize Golinduc

13 Temmuz Pers Şehidi Azize Golinduc

13 Temmuz Pers Şehidi Azize Golinduc

Azize Golinduc, Sasani İmparatorluğu’nun 590-628 yılları arasındaki hükümdarı II. Hüsrev (II. Chosroes, Kisra ve Pervez olarak da bilinir) zamanında yaşamış bir Pers soylusuydu. Tanrı’nın bir meleğinin kendisine görünmesiyle Mesih inancını benimseyerek vaftiz oldu ve vaftiz adı da Maria oldu. Öfkeden deliye dönen kocası onu II. Hüsrev’e ihbar etti, bunun üzerine hükümdar onu “Unutulmuş” adıyla bilinen pis bir zindana atıp on sekiz yıl boyunca hapsetti. Ve on sekiz yıl boyunca ısrarla Mesih’i inkar etmesi istenip türlü şekillerde işkenceler uygulandı. Zehirli yılanlara atıldı fakat yılanlar ona zarar vermedi. Onu kirletmesi için hücresine bir takım serseri gençler gönderildi ama Tanrı azizeyi görünmez kılıp onlardan korudu. Birçok Persli onun her türlü acıya gösterdiği sabır karşısında hayrete düştü ve onu örnek alıp Mesih’i benimsedi. Nihayetinde Azize Golinduc bir meleğin yardımıyla serbest bırakılıp önce Yeruşalim’e, ardından da Konstantinopolis’e yolculuk etti ve orada ölerek Tanrı’nın huzuruna kavuştu. Slav takvimine göre 12 Temmuz’da anılmakta olan azize, özgür olarak ve huzur içinde ölmüş olmasına rağmen tuhaf bir şekilde her kaynakta şehit olarak adlandırılmaktadır; muhtemelen, on sekiz yıl boyunca yaşadığı acımasız hapis hayatı ona bu sıfatı kazandırmıştır. (6. yy)

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

13 Temmuz Pers Şehidi Azize Golinduc