/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 12 Temmuz Aziz Şehitler Proklus ve Hilarius

12 Temmuz Aziz Şehitler Proklus ve Hilarius

 

12 Temmuz Aziz Şehitler Proklus ve Hilarius

 

Proklus Hilarius’un amcası idi. Trajan’ın egemenlik sürdüğü zamanda yaşadılar ve ikisi de Asya’daki Kallippi’dendi. Proklus Hıristiyan olduğu için yargıya getirildiğinde hâkim ona “Hangi ırktansın?” diye sordu, Proklus ise “Ben Mesih’in ırkındanım ve ümidim Allah’ımdadır.” diye yanıtladı. Hâkim onu işkence ile tehdit ettiğinde ise o, “Nasıl ki sen İmparator’un emirlerini çiğnemekten ve dünyevî cezalandırma riskinden korkuyorsun, biz Hıristiyanlar da Allah’ın emirlerini çiğnemekten ve ebedî cezaya düşmekten daha çok korkuyoruz!” dedi. Proklus işkenceye verildiğinde yeğeni Hilarius öne çıkıp “Ben de Hıristiyan’ım.” diye ikrar etti. İşkenceden sonra ikisi de ölümle cezalandırıldı; Proklus çarmıha gerildi ve Hilarius’un başı kesildi. (2. yy)

                                                          Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

 

  Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Temmuz Aziz Şehitler Proklus ve Hilarius