/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 11 Temmuz Kadikoy’un Azizesi Evfemya

11 Temmuz Kadikoy’un Azizesi Evfemya

11 Temmuz Kadikoy’un Azizesi Evfemya

Bundan 1700 sene önce günümüzün Kadıköy’u Kalkedon olarak adlandırılan küçük bir ticari limandı. İstanbul ve Konstantinopol diye tanıdığımız şehir daha ortalıkta yoktu bile. Kadıköy’de Filofronos adında bir Roma senatorü ve ailesi yaşarmış. Filofronos’un kızı Evfemya genç yaşta iman etmişti. 307 senesinde Kadıköy’ün valisi Priskus bölgenin bütün sakinlerine pagan ilah Ares’e kurban sunmalarını emretti. Evfemya ve diğer imanlı arkadaşları evlerde gizlice toplanıp Rabbe tapınırlarken yakalandılar. Vali’nin emirlerini uygulamayıp kurban sunmayı reddetikleri için işkencelere maruz kaldılar. Evfemya yakalananların en genciydi ve ailesin’in rütbesinden dolayı en korkunç işkencelere maruz kaldı. 16 Eylül 307’de İmparator Diokletyanus tarafından arenaya vahşi hayvanlara bir yem olarak atılan bu genç kız bir ayının pençeleri altında hayatına gözlerini yumdu.

Ama Evfemya’nın ölümü bir son değil bir başlangıçtı. Öldükten sonra kalıntıları bir lahite koyuldu. Diokletyanus’un ölmesi ve Konstantin’in imparator olmasıyla birlikte Hristiyanları serbest kılan Milano fermanı yayınlandı ve ilk kilise binaları kurulmaya başlandı. Kadıköy’ün ilk kilise binası Evfemya’ya adandı ve ismi Aya Evfemya olarak tarih kitaplarına geçti. Kilise biter bitmez Azize Evfemya’nın kutsal naaşını barındıran lahit bu yeni kiliseye yerleştirildi.

Yaklaşık 100 sene sonra, 451 yılında bu kilise binasında 4. Ekümenik Konsil gerçekleşti. Monofizit sapkınlığı burada son buldu ve Kilise Babaları bir kez daha İncil’in mesajını sapkın öğretişlere karşı muhafaza etmiş oldular. 617 senesinde Kadıköy Sasanilere düşmeden evvel Evfemya’nın naaşı Avrupa yakasına, bugün Sultanahmet meydanın’nın köşesinde Adliye binasının otoparkında harabeleri bulunan yeni bir kilise binasına taşındı. Sasanilerin istilasıyla Kadıköy’deki kilise binası son buldu ama ne var ki Azize Evfemya’nın kutsal naaşı kurtulmuştu. Bugünlerde Balat’taki Rum Ortodoks Patrikhanesine gidecek olursanız kilise’nin içinde sağ tarafata naaşı bulunduğu gümüşten tabutu görebilirsiniz.

Evet Azize Evfemya hayatıyla bir bedel ödemiştir, fakat Rab Hristiyan tarihi boyunca O’nun adından söz ettirmiştir. Peki ya biz? Bu dünya’ya ne tür ruhsal ve manevi miraslar bırakacağız?

Kaynak: A.Hrisiyanidis

 

 

11 Temmuz Kadikoy’un Azizesi Evfemya