/ Kategori / Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Bu Pazar günü Kutsal Ayinde dinlediğimiz Tohum Benzetmesi, aynı zamanda, M.S. 787’de düzenlenen 7. Ekümenik Konsili’nin Azizlerinin ve Tanrı’yı kuşanan…
Bugünkü İncil Pasajının küçük bir alıntısı olan Dağdaki Vaaz ile Rab, öğrencilerine ve İncil aracılığıyla bizlere, Göksel Baba’nın iradesini gözler…
  Buhur kokulu Eylül ayı yürüyüşümüzü neredeyse tamamlarken, merhametli Tanrı’nın lütfu bu ayı karakterize eden ve O’nunla ilişkilendirilen yaşam veren…
Yaşam veren ve saygın Haç’ı Yüceltme Pazarı Yortusunun serin ruhsal gölgesi tüm dünyamızı örtüyor. Kutsal Litürji süresince tüm kutsal ibadethanelerimizde…
Bugün Eylül ayının ikinci Pazarı ve Kutsal Kilisemiz Rab’bimizin değerli ve yaşam veren Haçının yüceltilmesi yortusuna doğru ilerliyor. Günün İncil…
İsa, tüm konuşmalarında Tanrının isteğini açıklayarak Tanrı sözünü yorumlar. Yasanın basit bir tekrarı için karşısındaki insanlara hitap etmez, aksine, kendisini…
    Halka göründüğü ilk andan itibaren İsa Mesih’in vaazının hülasası, yeni bir hakikatin gelişinin sevinçle ilanından başka bir şey…
  Bugünkü İncil alıntısı, İsa Mesih’in yeryüzünde bulunduğu süre boyunca gerçekleştirdiği pek çok hayranlık uyandırıcı tedaviden birini daha anlatıyor bize.…
  Bugün Pazar, Kutsal Havari ve İncil Yazarı Matta’nın aziz İncili’nden alıntılar okunan Pazarların dokuzuncusu ve aynı zamanda da, pek…
Beş ekmek ve iki balığın çoğalması mucizesi, bugün, Ağustos ayının ilk Pazar günü ve Kutsal Havari ve İncil Yazarı Matta’nın…