/ Kategori / Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Konuşmalar, aziz pederlerin sesi

Nissalı Gregorius’un vaazlarından Hıristiyan yaşamının mükemmelliği, Mesih adının ifade ettiği tüm sıfatların tam olarak benimsenme­sinde ve somut olarak gerçekleştirilmesinde varolmaktadır.…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından ‘Kendisi esenliğimizdir, iki topluluğu birleştirendir (Efe. 2,14). Mesih’in esenlik olduğunu düşünerek, Hıristiyan adını layığı ile taşıdığımızı kanıtlayacağız.…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından Rabbin iyilikseverliği bizleri, ilk ve en yüce ad olan Mesih in adı ile bağdaştırdı. Bu yüzdendir ki,…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından "Doğmak için bir zaman var" der "ve de ölmek için" (Vaiz 3. 2). Allah’ın isteği ile doğru…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından Pavlus’ un beyan ettiği gibi ruh amiri olan Mesih’e doğru gözlerini kaldırırsa, bakışının güçlendirilmiş keskinliği için mutluluk…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından Her tür kusurdan arındırılmış, vücutlardan kurtulmuş olan ruh, Allah’ı gözlemesine olanak tanıyan bakışının keskinliği ve berraklığı yüzünden…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından Allah’ın verdiği söz kesinlikle öylesine yüce ki, mutluluğun son sınırını da aşabilmektedir. Her şey görülünce, başka ne…
Nissalı Gregorius’un vaazlarından Ey Allah zenginliğinin, bilgeliğinin ve biliminin derinliği! Yargıları ne denli anlaşılmaz ve yolları erişilmez! Yüksek bir dağın…
  Artık bedene göre yaşamayıp, Allah’ın Ruh’unun yönetimi altında yaşayan kimse, Allah’ın Oğlu diye çağırılan ve Allah’ın Oğlunun suretine uygun…
  Bize yaşamı sağlayan Rab bizimle bir ahit yaptı bir ölüm figürü ile bir yaşam figürü içeren vaftiz; ölümün görüntüsünü…