/ Kategori / Makaleler

Makaleler

Barnabas İncili (???...)
31/10/2019
  Kuran’da İsa Mesih’in yerine O’nun bir benzerinin çarmıha gerilip öldürüldüğü yazar. Çoğu Müslüman İsa Mesih’in yerine çarmıha gerilen kişinin…
"Gülümseme" Faşizmi
13/09/2018
  Gökyüzü her zaman bulutsuz ve mavi olabilir mi? İnsan her zaman mutlu ve keyifli olabilir mi, kapalı ya da…
Meryem Annemizin yılanlar mücisesi
05/09/2018
  Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda bulunan Markopolo Köyü'nde her yıl 15 Ağustos Meryem Ana Bayramı'ndan önce başlayan ve bayram sürecinden sonra…
Erken Hristiyan Sanatı
03/07/2018
Hıristiyanlığın gizli gizli yayılmaya başladığı MS 1. yüzyıl ile çeşitli ülkelerce resmî din olarak kabul edildiği MS 4. yüzyıla kadar…
Kefernahum sinagogu ve «Petrus evi»
01/07/2018
Kefernahum İncil’de adı geçen çok önemli bir kenttir. Petrus ve Andreas burada doğmuş ve büyümşlerdir. İsa Petrus’un evini ziyaret edip…
Aziz Andreas Cemaatinin Gençlerine Mektup
22/02/2018
  Aşağıdaki metin 23 Ağustos 1984 yılında, o dönemde Aziz Andreas'ta ayinlere katılan, günah itirafı yapan ve yaşayan gençlere verilmek…
Kısa ve Sembolik Bir Hikâye
30/10/2017
  Bir insan derin ve karanlık bir çukurda hapsolmuş, oturuyor ve acı içinde ağlıyor. Oradan Konfüçyüs ve Laozi geçiyor (Devlet…
Ortodoks Kilise Binası
05/09/2017
    Ortodoks kiliseleri genelde biçimlerini, belirli mistik öneme sahip çeşitli şekillerden alırlar.En yaygın şekil ise, bir gemiyi andıracak biçimde…
Kalbi yükselere taşıyan mezmurlar
08/08/2017
Sunum  Mezmurları iyice okuyup derinlemesine anlamak gerekli bir durumdur. Bu da Mezmurlar kitabının Hristiyanlık ibadetimizde ki önemi ve geniş bir…
Heybeliada Ruhban Okulu’nda Yapılan Tezler
15/05/2017
    International journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 - 4688 (Print) Volume 5 Issue 6, Special Issue…