/ Makaleler / Barnabas İncili (???…)

Barnabas İncili (???…)

Barnabas İncili (???...)

 

Kuran’da İsa Mesih’in yerine O’nun bir benzerinin çarmıha gerilip öldürüldüğü yazar.

Çoğu Müslüman İsa Mesih’in yerine çarmıha gerilen kişinin O’nu ele veren Yahuda İşkaryot olduğunu «Barnabas İncili»’nden kanıtlamaya çalışır.

“Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” (Kuran 4: 156)

“Askerler Yehuda’yı tutup, alay ede ede bağladılar. Çünkü o, gerçekten İsa olduğunu inkâr ediyordu; askerler kendisiyle alay edip dediler: «Efendi, korkma, çünkü biz seni İsrail kralı yapmaya geldik ve senin krallığı reddedeceğini bildiğimiz için de seni bağladık.” (Barnabas İncili)

«Barnabas İncili (???)»’nin Kısa Tarihçesi

«Barnabas İncili» ilk olarak 1709 tarihinde Hollanda’da ortaya çıkmıştır.

Bu kitap İtalyanca yazılmıştı. Sayfalarda kötü bir Arapça’yla yazılmış dipnotlar vardı ve kaynakları bilinmiyordu. Günümüzde bu kitap Viyana İmparatorluk Müzesi’nde korunmaktadır.

1734 yılında Kuran ilk defa George Sale tarafından İngilizce’ye çevrildi. Önsözde George Sale, Barnabas İncili’nin İspanyolca kopyasından söz ediyordu. «Barnabas İncili»’nin İtalyanca’dan İspanyolca’ya, Mustafa de Aranda tarafından yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca İtalyanca kopyanın Vatikan’da görevli Fra Marino tarafından Papa uyurken çalındığından söz ediyor. Bu kopya ile ilgili bildiklerimiz George Sale’in yazdıklarından ibaret, çünkü bu kopya kayıp. O zamandan beri Müslümanlar bu kitabın gerçek ve asıl İncil olduğunu iddia ederler. «Barnabas İncili» 1907 yılında Laura ve Lonsdale Ragg tarafından İngilizce’ye çevrilir. Kitabın giriş bölümünde çeşitli kanıtlar sunarak aslında bu kitabın 16. yy’da yazıldığını belirtirler. Bu çeviri daha sonra Arapça ve Urdu diline çevrilmiştir ancak kitabın 16 yy. da üretildiği ile ilgili bilgiler ilginç bir şekilde bu çevirilere konmamıştır.

«Barnabas İncili» yaygın bir şekilde, Müslümanlar tarafından asıl İncil’in değiştirildiğine dair kanıt olarak sunulur.

«Barnabas İncili»’nin İçeriği Nedir?

«Barnabas İncili»’nin yazılma amacı Muhammed’in İsa’dan üstün olduğunu iddia etmektir.

Bu kitaba göre İsa Mesih ne Tanrı’nın Oğlu ne de Tanrı’dır; ancak Muhammed’in geliş yollarını hazırlayan, “çölde haykıranın sesi”dir. İsa, Mesih değildir. Bu noktada «Barnabas İncili» Kur’an ile de çelişir. Çünkü Kur’an’da birçok ayette İsa’nın Mesih olduğu yazılmıştır.

İsa Mesih’e, asıl İncil’de Vaftizci Yahya’ya ait olan bazı özellikler atfedilmiştir. «Barnabas İncili»’nde Vaftizci Yahya’dan hiç bahsedilmemiştir. «Barnabas İncili»’nde Muhammed’in dünyanın kurtarıcısı olduğu yazar. İsa’nın yerine Yahuda İskaryot’un çarmıha gerildiği ve tutuklandığı sırada İsa’nın Getsemane Bahçesi’nde bir evde saklandığı, dört baş melek tarafından gökyüzünün 3. katına götürüldüğü yazar.

«Barnabas İncili»’nin Çelişkileri

Kitabın yazılış şekline ve tarzına bakarsanız, çok açık bir şekilde 16 yy yazısı olduğu ortaya çıkar.

Kuran’da özellikle Meryem Suresi’nde, Vaftizci Yahya’dan ve babası Zekeriya’dan bahsedilirken, gerçek İncil diye adlandırılan Barnabas İncili’nde ne Yahya’dan ne de Zekeriya’dan hiç bahsedilmemesi çok önemli bir çelişkidir. Çünkü Meryem Suresi’nde Vaftizci Yahya’nın İsa’nın yeryüzündeki hizmeti ile ilgili çok önemli bir rolü vardır. İsa döneminde yazıldığı iddia edilen Barnabas İncili’nin Vaftizci Yahya’dan hiç bahsetmemesi en önemli çelişkilerden bir tanesidir.

«Barnabas İncili»’nde İsa “Ben Mesih değilim” der. Gerek İncil’e göre, gerekse Kur’an’a göre İsa, Mesih’tir.

Bölümde İtalyan kopyada para birimi olarak denarius kullanılmıştır. Bu para birimi İspanya’da 685 yılından sonra Halife Abdul Malik tarafından kullanılmıştır.

Kuran’da göğün 7 katlı olduğundan bahsederken «Barnabas İncili»’nde göğün 9 katlı olduğu söylenir.

Kitapta, “100 yılda bir olan Jubile Yılı”ndan bahsediliyor ama Jubile Yılı aslında 50 yılda birdir.

40. ve 41. bölümlerde Havva’nın Cennet’te elma yediğinden bahsediyor. Ancak hem Tevrat’ta hem de Kuran’da sadece meyve der. Adem ve Havva’yı günaha düşüren meyvenin elma olabileceği ilk kez 4. yy’da Eski ve Yeni Antlaşmayı Latince’ye çeviren Jerome’nin kullandığı, “malus” kelimesinden kaynaklanır. “Malus” Latince’de hem kötülük hem de elma anlamına gelmektedir.

Barnabas kitabına göre Nasıra Celile Gölü kıyısında yer alır ama gerçekte Nasıra gölden kilometrelerce uzakta tepelerin üzerindedir.

Bir sonraki bölümde İsa tepelere doğu Kefernahum kentine çıkmaktadır; ancak Kefernahum, göl kıyısında yer almaktadır.

Bölümde İsa göl kıyısında (!) yer alan Nasıra’dan tekneyle yola çıkar. Bir sonraki bölümde Kudüs’e varır. Ne Nasıra ne de Kudüs’ün denize ya da göle kıyısı yoktur ve bu yerleşim yerleri arasında gemi yolculuğu imkansızdır.

«Barnabas İncili»’nde Romalılar’ın bazı çekişmeleri sona erdirmek için her biri 200,000 askerden oluşan 3 ordu göndermeye hazırlandığı yazar. Tarihi kaynaklara göre tüm Roma İmparatorluğu’nun askeri gücü 300,000 askerden oluşuyordu.

«Barnabas İncili»’ne göre İsa doğduğunda Pilatus valiydi ancak Pilatus MS. 26 – 27 tarihleri arasında valilik görevi yapmıştır.

Bunlar çelişkilerin bazılarıdır. Buna benzer daha sayısız çelişki vardır.

Kaynak: https://www.kutsalkitap.org/barnabas-incili/

 

Barnabas İncili (???…)