/ Kategori / Aziz Paisios

Aziz Paisios

Üstat (Aziz Paisios), saf ve duru ruhuyla, vefat etmekte ve göğe çıkmaya hazırlanmakta olanların ruhlarını görmeye Tanrı’nın lütfuyla lâyık kılınmıştı. …
    İsimsiz bir tanıklık : «Eşimle beraber, 1993’te Aziz Arsenios gece âyini vesilesiyle Suroti’de Üstatı(Aziz Paisios) görmeye gittik.  Üç binden…
    Üstatın(Aziz Paisios) Yunancadan başka dil bilmediğini biliyoruz.  Oysa, gerektiğinde ve defalarca yabancılarla Pentekost yortusu diliyle iletişim kurduğunu ve…
Üstatın duası çift kanatlıydı.  Birinci kanat, yürekteki acıydı.  «Dua vaktinde ya da uyanık kalmada bir iç çekiş bile duaya eşdeğerdir.» …
Pek çok aziz ve ilk düşüşünden önce Âdem gibi Üstat da yabanî hayvanlarla kolayca ilişki kurabilme nimetine sahipti.  Hayvanlar onun…
Aziz Paisios’un biografisi
30/11/2017
  Athos Dagli Aziz Paisios