/ Makaleler / Melekler hakkında İncil ne der?

Melekler hakkında İncil ne der?

MELEKLER-300x2001-214x300

 

Melekler doğaüstü göksel varlıklar, Tanrı’nın hizmetçileri ve O’nun buyruğunu, amacını yerine getiren mesajcılardır. İncil’de onlara, görevli ruhlar denir.

“Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?” (İbraniler 1:14).

Melekler Tanrı’nın buyruğu ile yaratıldılar. 

“Rab’bin adına övgü sunsunlar, çünkü O buyruk verince, var oldular” (Mezmur 148:5).

“Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görüneyen herşey – tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar – O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.” (Koloseliler 1:16).

“Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, ilahi varlıklar sevinçle çığrışırken…”(Eyup 38:7).

İsa Beytlehem kentinde bakire Meryem’den dünyaya gelince, bir melek başkanlığında büyük bir melekler topluluğu gökte Tanrı’ya şükürler sunarak şu ezgiyi yükselttiler:

“En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun. Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun” dediler. (Luka 2:14)

Tanrı’nın yarattığı meleklerin tümü kutsal, günahsız durumda kalmadı. Başta İblis olmak üzere, Tanrı’ya başkaldıran melekler topluluğunun üçte biri göksel Kat’tan atıldı, cin diye tanınan murdar ruhlar durumuna düştü.

“Tanrı günah işliyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar” (2.Petrus 2:4).

Meleklerin belirli işlerinden biri Tanrı’ya hamt sunmaktır.

“Rabbe övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!”(Mezmur 103:21). 

“Rab’be övgüler sunun! Göklerden Rab’be övgüler sunun. Övgüler sunun O’na ey bütün göksel orduları!” (Mezmur 148:1-2).

Baş meleğin adı Mikael’dir. 

“Pers krallığının önderi yirmi bir gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi…” (Daniel 10:13).

İsa’nın doğacağını Meryem’e müjdeleyen melek Cebrail’dir.

“Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nışanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di” (Luka 1:26).

Adları ile tanınan başka melekler şunlardır: Rafael, Uriyel, Yeremiyel, göksel toplumlar Kitap’ta Kerubim ve Esrafim adları ile tanıtılır.

İsa, meleklerin kutsal, akıllı varlıklar olduğunu, erkek ya da dişi olmadığını, yeniden gelişinde O’nun yanında bulunacaklarını, doğruları günahkarlardan ayıracaklarını, yerde her günahlı insanın tövbe edişinde gökte sevinç duyduklarını, günahlıların yargılanışında hazır bulunacaklarını belirtir. Meleklerin rolü hem geçmişte hem de gelecekte önemlidir. 

İsa Mesih mezardan dirilince bir melek gökten indi, geldi taşı yuvarladı, üstüne oturdu. Mezarı ziyarete gelen kadınları şaşkına döndüren müjdeyi yansıttı. Taşı kenara yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melekler kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerdiğiniz İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi” (Matta 28:2-6).

Meleğin görünmü şimşek gibiydi, giysisi de kar gibi bembeyazdı. 

Bir meleğin, hapse atılan elçileri hapisten kurtardığı, onları belirli göreve yönelttiği, Herodes adından bozuk ve haksız bir kralı ölüme çarptığı ve vücudunu kurtlarla doldurduğu yazılıdır.

Kuşkusuz, Mesih meleklerden üstündür. Melekler birer yaratıktır. İsa hem meleklerin hem de insanın Rabbidir.

“Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki, “Tanrı’nın bütün melekleri O’na tapınsın”. Melekler için, “Kendi meleklerini rüzgar, hizmetkarlarını da ateş alevi gibi yapar” diyor (İbraniler 1:6-7).

İnsan hayatını koruyan Melek duası

Ey üzgün canımı ve zayıf hayatımı koruyan Melek, ben günahkâr olanı ihmal etme, bilgisizliğim ve savurganlığım nedeniyle benden uzaklaşma ve bu ölümlü bedenim üzerinde şeytanın hüküm sürmesine fırsat verme; fakat zayıf ve ahmak elimden tut ve beni kurtuluş yoluna yönelt. Evet, canımı ve bedenimi koruyan Tanrι’nın aziz meleği, bütün hayatım boyunca sana verdiğim üzüntüler için beni bağışla ve eğer bu günümde günah işlediysem bu gece benim için koruyucu ol ve beni inadın bütün hilelerinden koru ki herhangi bir günah ile Tanrι’yı kızdırmayayım ve benim için Rabbe şefaat et ki O‘nun korkusu içimde kalsın ve iyilikleri için beni yaraşır bir kul eylesin. Amin.

Hazιrlayan Pavlos Ulas

Melekler hakkında İncil ne der?