/ Kategori / Lyon

Lyon

Anma günü 23 Ağustos İreneyus, Küçük Asya (bugünkü Türkiye, İzmir) doğumludur. Gençliğini, aziz Polykarpos’un ve diğer “Havariler dönemi tanıkları”nın yanında…