/ Ayinler, dualar / Meryem’in Uyumasının Anılması

Meryem’in Uyumasının Anılması

Meryem’in Uyumasının Anılması SABAH DUALARINDA

SABAH DUALARINDA

Pek Kutsal Hanımefendimiz Tanrıdoğuran

ve Sonsuza Kadar Bakire Meryem’in Uyumasının Anılması

AĞUSTOS AYININ ON BEŞİNDE

SABAH DUALARINDA

Papaz: Kutludur Tanrımız; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Papaz buhurdanlığı kutsar ve her zamanki gibi kutsal bölümü ve tüm Kiliseyi tütsülemeye başlar.

Gelin, Tanrımız Kralın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Kral Mesih’in, Tanrımızın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Tanrımız ve Kralımız olan Mesih’in önünde secde edip yere kapanalım.

Mezmur 19 (20)
Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin, Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun! Yardım göndersin sana Kutsal Yer’den, Siyon’dan destek versin. Bütün tahıl sunularını anımsasın, Yakmalık sunularını kabul etsin! Gönlünce versin sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin! O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin. Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor. Bazıları savaş arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB’be güveniriz. Onlar çöküyor, düşüyorlar; bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz. Ya RAB, kralı kurtar! Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

Mezmur 20 (21)
Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin, Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir ömür. Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın, Varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak. Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin. Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden, Soylarını insanlar arasından. Düzenler kursalar sana, Aldatmaya çalışsalar, Yine de başarılı olamazlar. Çünkü sırtlarını döndüreceksin, Yayını yüzlerine doğru gerince. Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Tümüyle kutsal Üçlü Birlik, bize merhamet eyle. Efendi, suçlarımızı bağışla. Kutsal Olan, adın uğruna bizi ziyaret et ve hastalıklarımızı iyileştir. Rab, merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Papaz: Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Âmin

Okuyucu aşağıdaki Troparia’yı söyler:

Rab halkını kurtar ve mirasını kutsa; inanlılarına düşmanlarına karşı zafer bağışlayıp uluslarının topluluğunu Çarmıh ile koruyarak.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Kendi isteğinle Çarmıh üzerinde kaldırılmış olan Mesih Tanrı, Senin adınla çağrılmış yeni uluslar topluluğuna merhametini bağışla. Düşmanlarına karşı zafer vererek, inanlı halkını mutlu kıl. Savaşta Senin yardımına, esenlik silahına ve yenilmez ganimete sahip olsunlar.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

Asla utandırılamayan Ürkütücü Şampiyon, yakarışlarımızı hor görme, ey İyi olan. Tümüyle övülmüş Tanrı Annesi, Ortodoksluğun uluslar topluluğunu kur, halkını kurtar ve onlara gökten zafer ver; çünkü sen Tanrı’ya beden verdin, ey tek kutlu.

Papaz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle (3 kez).

Papaz: Çünkü Sen, ey Tanrı, merhametlisin ve insan ırkını seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin. Rabbin adıyla, kutsa ey Baba.

Papaz: Kutsal, özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçlü Birlik’e yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin.

6 Mezmur

En yükseklerdeki Tanrı’ya yücelik; yeryüzüne esenlik ve iyilik olsun. (3 kez)

Rab, dudaklarımı açacaksın ve ağzım Sana övgüler ilan edecek. (2 kez)

Mezmur 3

Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, hele bana karşı ayaklananlar! Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. RAB’be seslenirim, Yanıt verir bana kutsal dağından. Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. Korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan. Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, Kır kötülerin dişlerini. Kurtuluş RAB’dedir, Halkının üzerinde olsun bereketin!

Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

Mezmur 37 (38)

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni, Gazapla yola getirme! Okların içime saplandı, Elin üzerime indi. Öfken yüzünden sağlığım bozuldu, Günahım yüzünden rahatım kaçtı. Çünkü suçlarım başımdan aştı, Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. Akılsızlığım yüzünden Yaralarım iğrenç, irinli. Eğildim, iki büklüm oldum, Gün boyu yaslı dolaşıyorum. Çünkü belim ateş içinde, Sağlığım bozuk. Tükendim, ezildim alabildiğine, İnliyorum yüreğimin acısından. Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, İniltilerim senden gizli değil. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, Gözlerimin feri bile söndü. Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor, Gün boyu hileler düşünüyorlar. Ama ben bir sağır gibi duymuyorum, Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum; Duymaz, Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm. Umudum sende, ya RAB, Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim! Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler, Ayağım kayınca böbürlenmesinler!” Düşmek üzereyim, Acım hep içimde. Suçumu itiraf ediyorum, Günahım yüzünden kaygılanıyorum. Ama düşmanlarım güçlü ve dinç, Yok yere benden nefret edenler çok. İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar, iyiliğin peşinde olduğum için. Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma! Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma!

Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

Mezmur 62 (63)

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal Yer’de baktım sana, Gücünü, görkemini görmek için. Senin sevgin yaşamdan iyidir, Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım, Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur. Ama canımı almak isteyenler, Yerin dibine girecek, Kılıcın ağzına atılacak, çakallara yem olacak. Kralsa Tanrı’da sevinç bulacak. Tanrı’nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Alleluya, Alleluya, Alleluya, yücelik olsun Sana, ey Tanrı! (3 kez)  Rab, merhamet eyle. (3 kez)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Mezmur 87 (88)

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum. Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma. Çünkü sıkıntıya doydum, Canım ölüler diyarına yaklaştı. Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum, Tükenmiş gibiyim; Ölüler arasına atılmış, Artık anımsamadığın, İlginden yoksun, Mezarda yatan cesetler gibiyim. Beni çukurun dibine, Karanlıklara, derinliklere attın. Öfken üzerime çöktü, Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, İğrenç kıldın beni gözlerinde. Kapalı kaldım, çıkamıyorum. Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, Her gün sana yakarıyorum, ya RAB, Ellerimi sana açıyorum. Harikalarını ölülere mi göstereceksin? Ölüler mi kalkıp seni övecek? Sevgin mezarda, Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? Karanlıklarda harikaların, Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni, Sabah duam sana varıyor. Niçin beni reddediyorsun, ya RAB, Neden yüzünü benden gizliyorsun? Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım, Dehşetlerinin altında tükendim. Şiddetli gazabın üzerimden geçti, Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. Bütün gün su gibi kuşattılar beni, Çevremi tümüyle sardılar. Eşi dostu benden uzaklaştırdın, tek dostum karanlık kaldı.

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum.

Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.

Papaz, sessizce on iki sabah duasını okur.

Mezmur 102 (103)

RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını çukurdan fidyeyle kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar. Kendi yöntemlerini Musa’ya, İşlerini İsrailoğulları’na açıkladı. RAB sevecen ve lütfedendir, tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar. İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir; Rüzgâr üzerine esince yok olur gider, bulunduğu yer onu tanımaz. Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever, Antlaşmasına uyan ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır. RAB tahtını göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar. RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları! RAB’be övgüler sunun, Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

O’nun egemen olduğu her yerde, RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

Mezmur 142 (143)

Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. (2 kez)

Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Alleluya, Alleluya, Alleluya, yücelik olsun Sana, ey Tanrı! (3 kez) Rab, merhamet eyle. (3 kez)

6 Mezmur okunduktan sonra Papaz Kutsal Sunağın önünde durup aşağıdaki duaya başlar:

Karşılıklı Dua

Papaz: Barış içinde Rabbimize dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle. (her duadan sonra söylenir.)

Tanrısal barış ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Tanrı’nın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve hepsinin birliği için Rabbimize dua edelim.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Tanrı korkusu ile girenler için Rabbimize dua edelim.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi), saygıdeğer din adamları, Mesih’in hizmetindeki diyakozlar, tüm ruhban sınıfı ve inananlar için Rabbimize dua edelim.

(Dindar ulusumuz ve onun yetkilileri; karadaki, denizdeki ve havadaki… Ordumuz için Rabbimize dua edelim.)

Mesih’ in kutsal ve büyük kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan inananlar için Rabbimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bol ürün vermesi ve esenlik dolu zamanlar için Rabbimize dua edelim.

Denizde, karada, havada yolculuk edenler; hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rabbimize dua edelim.

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü tüm yücelik, şan ve tapınma Sana yaraşır: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Karşılıklı duadan sonra güne özgü Troparion okunur:

Rab, Tanrıdır ve bize göründü. Rabbin adıyla gelen kutludur. (Bu, aşağıdaki ayetlerin her birinden sonra tekrarlanır.)

Ayet 1:Rabbe şükredin çünkü O iyidir; çünkü O’nun merhameti sonsuza kadar sürer. 

Ayet 2: Tüm uluslar sardı etrafımı; ama Rabbin adıyla kovdum onları. 

Ayet 3: Bu, Rabbin eseridir ve gözlerimizde harika bir iştir.

Sonra o günkü bayrama veya Azize özgü Troparion’u okuruz. Pazar günü ise Dirilişe özgü Apolytikion’u o güne özgü tonda iki kere söyleriz ve Theotokion’u ekleriz. Pazar günlerinin çoğunda Apolytikion iki kez okunmaktadır.

Pazar günleri Mezmur Kitabından ilk iki Kathismata [Mezmur 9-16 and 17-23] okunup her Kathismata sonrasında Papaz kısa karşılıklı duayı okur.

Psalter 1. Okumasından sonra, Kathisma.

Ton 4.

David; şöyle söyle: ‘Bu kutlanan bayram da ne? Mezmurlar Kitabında hakkında şarkılar söylediğim bayram’ diyor; ‘Mesih onu tohumsuz olarak doğurmuş olanı, Tanrı’nın kızı ve çocuğu ve Bakire olarak gelecekteki dünyanın köşklerine taşıdı ve bu nedenle anneler ve kızlar ve Mesih’in gelinleri sevinçten coşuyor şöyle derken: ‘Selam, yücelerdeki saraylara geçmiş olan sen’.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aynı tonda.

 2. Okuma sonrasında Kathisma

Ton 1.

Bilge Elçilerin tamamen saygın grubu senin lekesiz bedenini yücelik içinde toprağa vermek için mucizevî bir şekilde bir araya getirildi, ey tamamen övülmüş Tanrıdoğuran. Onlarla birlikte Melekler topluluğu bizim imanla kutladığımız Ayrılışını saygıyla överken şarkılarını dile getirdiler. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aynı tonda.

Polyeleos sonrasında, Kathisma.
Ton 3.

Doğuruşunda hamileliğin tohumsuzdu; uyumanda ölüm çürümesizdi. Çifte mucize bir mucizeyle buluştu, ey Tanrıdoğuran. Çünkü evlilik bilmeyen biri nasıl bebek emzirip yine de pak kalabildi? Tanrı’nın Annesi hoş kokular saçarken bir ceset olarak nasıl taşınabildi? Ve bu yüzden Melek ile birlikte sana şöyle sesleniyoruz: ‘Selam, kayra dolu olan!’

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aynı tonda

Anavathmi, 1. İlahi 4. Tonda

Prokeimenon.

Ton 4.

Adını kuşaktan kuşağa anacağım.

Ayet: Dinle ey kızım; bak ve kulak ver ve halkını ve babanın evini unutma.

“Nefes alan her şey Rabbi övsün”ayeti sonrasında İncil okuması ve 50. Mezmur sonrasında:

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla, ey Merhametli Olan, çok sayıdaki günahlarımı sil.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar Âmin

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla, ey Merhametli Olan, çok sayıdaki günahlarımı sil.

Bana acı ey Tanrı, büyük merhametin uyarınca; merhametinin bolluğu uyarınca sil günahlarımı.

Sonra 50. Mezmur için Sticheron

Ton 6. Vyzas.

Lekesiz bedeninin Ayrılışı hazırlanırken Elçiler ölüm döşeğini çevrelediler ve sana korkuyla baktılar. Ve bedenine bakarken huşuyla doldular; bu arada Petrus gözyaşları içinde sana şöyle dedi: ‘Lekesiz Bakire, herkesin yaşamı olan seni burada uzanmış yatarken görüyorum ve hayrete düşüyorum. Çünkü gelecek yaşamın Mutluluğu sende konut kurmuş. Şehrinin tehlikelerden korunması için Oğlun ve Tanrına gayretle yalvar’.

Sonra iki Kanon söylenir.

Birinci Kanonun ilk harfleri şu cümleyi oluşturacak şekildedir:
Dindar bir zihne sahip olanlar bayramı kutlasın.

Kyr Kosmas tarafından yazılmış.

Ode 1. Ton 1. Irmos.

Senin tanrısal yücelikle işlenmiş kutsal ve ünlü hatıran, ey Bakire, tüm inanlıları sevinç için bir araya getirdi ve Miryam’ın (Musa ve Harun’un kız kardeşi Meryem) önderliğinde danslar ve zilli teflerle Biricik Oğluna şarkılar söylüyorlar; çünkü yüceltilmiştir O.

Troparia

Gökteki cisimsiz sakinlerin bir ordusu senin Siyon’daki tanrısal bedenine dikkatle bakıyordu; bu esnada Elçiler topluluğu yeryüzünün uçlarından aniden bir araya gelerek hemen senin yanında durdu; Tanrıdoğuran. Onlarla birlikte, ey lekesiz Bakire, senin yüce ve saygın hatıranı yüceltiyoruz.

Tanrı’ya beden vererek doğaya karşı zafer ödülleri kazandın Pak Bakire; yine de Yaratıcını ve Oğlunu taklit ederek doğanın ötesinde doğanın yasalarına boyun eğiyorsun ve böylece ölerek Oğlunla diriliyor ve sonsuza kadar yaşıyorsun.

İkinci Kanon

Şamlı Yuhanna tarafından yazılmış.

Ode 1. Ton 4. Irmos.

Ağzımı açacağım ve Ruh ile dolacak ve Kraliçe ve Anne için söz söyleyeceğim ve mutlu bayramı kutladığım görülecek ve sevinçten coşarak onun Uyumasına şarkılar söyleyeceğim.

Troparia

Genç erdenler Peygamber Miryam (Meryem) ile birlikte şimdi ayrılış şarkısını söylüyorlar; çünkü Bakire ve tek Tanrıdoğuran göklerde onun için belirlenmiş yere götürülüyor.

Göğün tanrısal çadırları seni yaşayan bir cennet olarak layıkıyla kabul etti; tamamen pak Bakire ve kusursuz bir gelin olarak Kralının ve Tanrının huzurunda parlaklıkla süslenmiş şekilde duruyorsun.

Ode 3. Irmos.

Ey Mesih, Tanrı’nın her şeyi yaratan ve devam ettiren Bilgeliği ve Gücü; Kiliseni sarsılmaz ve sabit şekilde kur. Çünkü yalnız sen kutsalsın; huzur yerin Kutsallar arasındadır.

Troparia

Ey tamamen kusursuz olan, senin ölümlü bir kadın olduğunu ama doğayı aşan şekilde Tanrıdoğuran da olduğunu bilerek şerefli Elçiler görkemle parlayan sana korku dolu ellerle dokundular; sana Tanrı’yı kabul etmiş Çadır olarak bakarken.

Adil ceza kutsala saygısızlık eden eli kesmek için müdahale etti; çünkü Tanrı, içinde Sözün beden aldığı yaşayan Sandığı ona yaraşır saygı için tanrılığın görkemiyle korudu.

İkinci Kanon. Irmos.

Ey Tanrıdoğuran, canlı ve sınırsız bir pınar olarak, sana övgü ilahileri söyleyenleri ruhsal kardeşlikte birleştir ve tanrısal yüceliğinle onlara görkem taçları bahşet.

Troparia

Pak Bakire, ölümlü soydan çıkmış olarak son ayrılışın doğaya uygundu; ama gerçek yaşamı doğurduğun için bizzat tanrısal yaşam olan kişiye gittin.

Yeryüzünden tanrıbilimcilerin bir bölüğü ve Melekler topluluğu tamamen kudretli bir buyrukla aceleyle Siyon’a gittiler; öyle ki yaraşır şekilde senin cenazene hizmet edebilsinler, Kraliçe Hanımefendi.

Ypakoï. Ton 5.

Tüm kuşaklar sana kutlu diyecek, Bakire Tanrıdoğuran; çünkü sınırlandırılmaz olan Tanrımız Mesih senin tarafından taşınmaktan mutluluk duydu. Bizler de kutluyuz; çünkü gece gündüz bizim için aracılık etmektesin ve krallığın asaları aracı dualarınla güçlendirilir. Ve bu yüzden sana övgü şarkıları söyleyip şöyle diyoruz: ‘Selam, kayra dolu olan, Rab seninledir’. 

Ode 4. Irmos.

Peygamberlerin sözleri ve gizemli deyişleri senin bir Bakireden beden alacağına önceden işaret etti ey Mesih, uluslar için bir ışık olarak gelecek yıldırımının parlaklığına da. Ve derinlikler neşeyle Sana sesleniyor: Yücelik olsun Senin gücüne, ey insanlığı Seven.

Troparia

Görün siz halklar ve hayret edin; çünkü Tanrı’nın kutsal ve en belirgin dağı göğün tepelerinin üzerine kaldırılıyor; yersel gökyüzü onun konutunu göksel ve çürümez bir yerde hazırlarken.

Pak Bakire, ölüm senin için sonsuz ve daha iyi bir yaşama geçiş oldu; Oğluna ve Rabbine sevinç içinde bakman için seni sona eren bir yaşamdan gerçekten tanrısal ve değişmeyen bir yaşama aktararak.

Göğün kapıları yükseltildi; Melekler övgü şarkıları söyledi ve Mesih kendi Annesinin bakire hazinesini kabul etti. Kerubimler senin huzurundan mutlulukla ayrıldı ve Serafimler seni sevinçle yüceltir.

İkinci Kanon Irmos.

Ey Pek Yüce Olan, Peygamber Habakuk Senin Bakireden beden alışının anlaşılmaz tanrısal tasarısını algılayıp şöyle dedi: Yücelik olsun Senin gücüne ey Rab! 

Troparia

Evrensel Krala ait canlı gökyüzünün, yeryüzünün boşlukları altına indiğini görmek tuhaf bir mucizeydi. Ne harikadır Senin eserlerin! Yücelik olsun Senin gücüne ey Rab!

Tanrıdoğuran, senin Ayrılışın sırasında Melekler ordusu, Tanrı’yı içine alacak kadar geniş olan bedenini kutsal kanatlarıyla korku ve sevinç içinde örttüler.

Onun anlayışı aşan, Gökyüzü diye çağrılmasına neden olan meyvesi kendi isteğiyle bir ölümlü olarak gömülmeyi tecrübe ettiyse O’nu evlenmeden doğurmuş olan gömülmeyi nasıl reddedebilir?

Ode 5. Irmos.

Senin erdemlerinin tanrısal ve sözle betimlenmez güzelliğini açıklayacağım ey Mesih; çünkü Sen sonsuz yücelikten, kişileşmiş sonsuz parlaklık olarak parladın ve beden alıp bakire bir rahimden ete kemiğe bürünerek karanlıktakiler ve gölgedekiler için güneş gibi doğdun.

Troparia

Ey Bakire, bir bulut üstünde yolculuk eder gibi, Elçiler grubu yeryüzünün uçlarından Siyon’da bir araya toplanıyordu; parlak bulut olan sana hizmet etmek için ki o buluttan En Yüce Olan Tanrı, doğruluk Güneşi, karanlıktakiler için parlamıştı.

Tanrıbilimcilerin esinlenmiş dilleri Ruh ile yankılanıp Tanrıdoğuran için cenaze ilahisini borazandan daha yüksek sesle söylediler: Selam, Tanrı’nın insan oluşunun lekesiz kaynağı, yaşamın ve herkes için kurtuluşun kökeni.

İkinci Kanon. Irmos.

Evren senin tanrısal görkemine hayret etti; çünkü sen, ey evlilik bilmeyen Bakire, yeryüzünden sonsuz köşklere ve sonu olmayan yaşama geçtin; sana övgüler söyleyenlere ödül olarak kurtuluş verirken.

Troparia

Tanrıbilimcilerin borazanları bugün çınlasın ve insan dili pek çok sesle şimdi övgüler seslendirsin. Hava, sonsuz ışıkla parlayıp yeniden yankı versin. Melekler Bakirenin Uyumasını ilahilerle onurlandırsın.

Seçilme kabı, kendini tamamen kaybederek, tamamen coşmuş olarak sana ilahilerde kendini aştı ey Bakire; tamamen Tanrı’ya adanmış olarak gerçekten Tanrı’nın etkisi altındaydı ve bunu herkese kanıtladı, ey tamamen övülmüş Tanrıdoğuran.

Ode 6. Irmos.

Balina içindeki ateş, denizde yaşayan canavar Senin üç gün süren gömülmeni önceden bildirdi ve Yunus bir tercüman gibi hareket etti; çünkü sanki hiç yutulmamış gibi, kurtulup zarar görmeyerek yüksek sesle şöyle dedi: Sana övgü sesiyle kurbanlar sunacağım, ey Rab!

Troparia

Hükümdar ve herkesin Tanrısı sana doğadan daha üstün şeyler pay veriyor; çünkü doğuruşunda seni bir Bakire olarak koruduğu gibi, mezarda da bedenini çürümez biçimde korudu ve seni tanrısal bir Aktarış aracılığıyla saygınlıkla armağanlandırıp Oğlun olan Onun ile birlikte yüceltti.

Ey bakire, senin Evladın seni gerçekten Kutsalların Kutsalında cisimsiz ateşin parlak bir Kandili, tanrısal kömürün altın Buhurdanlığı, Kap ve Çubuk ve Tanrı’nın yazdığı Tablet, kutsal Sandık ve yaşam ekmeğinin Masası olarak yaşattı.

İkinci Kanon. Irmos.

Tanrıdoğuranın bu tanrısal ve saygın bayramını kutlarken, gelin dindar zihinli kişiler, ondan doğmuş olan Tanrımızı yüceltirken ellerimizi çırpalım.

Yaşam, bakireliğinin anahtarlarını çözmeden senden doğdu. Öyleyse senin lekesiz çadırın, yaşamın kaynağı, ölüm deneyimine nasıl paydaş oldu?

Bir zamanlar yaşamla çevrilmiş kutsal yer olarak sonsuz yaşam buldun; çünkü bizzat yaşamı doğurmuş olan sen ölüm aracılığıyla yaşama geçtin.

Kontakion. Ton 2. Örnek Melodi.

Dualarında uyumayan, aracılıkta bitip tükenmez ümit olan Tanrıdoğurana ne mezar ne de ölüm baskın çıktı; çünkü Yaşamın Annesi olarak, onun sonsuza kadar bakire rahminde oturmuş olan tarafından yaşama taşındı.

Ikos

Zihnime set çek Kurtarıcım; çünkü dünyanın siperi olan tamamen pak Annene övgü şarkıları söylemeye cesaret ediyorum. Beni sözlerimin kulesinde güçlendir ve düşüncelerimin kuleciklerinde kuvvetlendir. Çünkü imanla dileyenlerin isteklerini yerine getirdiğini söylüyorsun. Öyleyse bana utançsız dil, söyleyiş ve düşünce bahşet. Çünkü her tür aydınlanma armağanı, ışık Veren Senden, onun sonsuza kadar bakire rahminde oturmuş olandan gönderilir.

Synaxarion

Ayın on beşinde pek görkemli Hanımefendimiz ve sonsuza kadar bakire Meryem’in tamamen saygıdeğer Ayrılışının hatırlanması

Ayetler
Şaşırtıcı değil Erdenin, dünyanın kurtuluşunun ölmesi,
Dünyanın Yaratıcısı bedence öldüğünden.
Tanrıdoğuran sonsuza kadar yaşıyor; on beşinci günde ölmüş olsa da.

Onun kutsal aracılığıyla ey Tanrı, iyi olduğundan ve insanlığı sevdiğinden bize merhamet et ve bizi kurtar.

Ode 7. Irmos.

Zalim öfkeyle ve ateşle savaşarak, tanrısal sevgi çiy ile söndürdü ateşi ve öfkeye küçümsemeyle güldü; Tanrı tarafından esinlenmiş Kutsalların üç telli lirine müzik aletlerine yanıt olarak alevlerin ortasında şarkı söyleterek: Kutlusun Sen, pek yüce Tanrı, Tanrımız ve atalarımızın Tanrısı. 

Troparia

Musa, Tanrı’nın hazırladığı ve tanrısal Ruh tarafından yazılmış tabletleri öfkelenerek kırdı; ancak onun Efendisi, Kendisini doğurmuş olanı göksel konutlar için koruyarak şimdi onlara yerleştirdi. Meryem ile birlikte sevinerek Mesih’e şöyle diyoruz: Kutlusun Sen, pek yüce Tanrı, Tanrımız ve atalarımızın Tanrısı.

Pak dillerden oluşan büyük zillerle ve kalbin uyumlu arpiyle, doğru bir zihnin hoş sesli borazanıyla etkin ellerle alkış tutarken pak Bakirenin ayrılışının bu hayırlı ve seçilmiş gününde şöyle diyoruz: Kutlusun Sen, pek yüce Tanrı, Tanrımız ve atalarımızın Tanrısı.

Tanrı tarafından esinlenmiş insanlar bir araya toplandı; çünkü Tanrı’nın yüceliğinin Çadırı Siyon’da bayram kutlayanların pak sesinin olduğu, Mesih’e mutlulukla şöyle diyenlerin betimlenemez sevinç dolu sesinin olduğu göksel bir konuta götürülüyor: Kutlusun Sen, pek yüce Tanrı, Tanrımız ve atalarımızın Tanrısı.

İkinci Kanon. Irmos.

Dindar Gençler Yaratıcı yerine yaratılmışa tapmadılar; ancak ateş tehdidini cesurca çiğneyip coşarak şöyle şarkı söylediler: Ey atalarımızın bolca yüceltilmiş Rabbi ve Tanrısı, kutlusun Sen!

Troparia

Genç erkekler ve kızlar, yaşlılar ve yöneticiler, krallarla yargıçlar; Bakirenin ve Tanrıdoğuranın hatırasını onurlandırırken şöyle şarkı söyleyin: atalarımızın Rabbi ve Tanrısı, kutlusun Sen!

Göğün dağları Ruh’un borazanıyla çınlasın, şimdi tepeler sevinçten coşsun ve dindar Elçiler de sevinçle zıplasın: Kraliçe, sonsuza kadar birlikte hüküm sürdüğü Oğluna götürülüyor.

Senin tanrısal ve lekesiz Annenin en yüce Ayrılışı yücelerdeki Güçlerin göksel dizilerini, Sana yeryüzünde şu şekilde şarkı söyleyenlerle birlikte sevinmeleri için bir araya getirdi: Ey Tanrı, kutlusun Sen!

Ode 8. Irmos.

Tanrı’nın tamamen kudretli Meleği, Gençlere Kutsal olana ferahlık veren ama Tanrı tanımazı tüketen bir alev gösterdi; Tanrıdoğuranı ise ölümün yok edilmesi için fışkıran ama şöyle şarkı söyleyenler için yaşam veren bir pınara, yaşam kaynağına dönüştürdü: Kurtulmuş olan bizler, tek Yaratıcıyı övüyoruz ve O’nu sonsuza kadar yüceltiyoruz.

Troparia

Tanrısalların tüm topluluğu Siyon’da Tanrı’nın Ahit Sandığına sözlerle eşlik ederken şöyle dediler: Şimdi nereye gidiyorsun, yaşayan Tanrı’nın Çadırı? Şöyle şarkılar söyleyenleri gözetmekten vazgeçme: Kurtulmuş olan bizler, tek Yaratıcıyı övüyoruz ve O’nu sonsuza kadar yüceltiyoruz.

Tamamen kusursuz olan, bu dünyadan ayrılırken, beden almış Tanrı’yı kavramış olan ellerini havaya kaldırdı ve doğurmuş olduğuna bir Anne cesaretiyle şöyle dedi: Bana ait kıldıklarını sana şöyle derlerken sonsuza kadar koru: Kurtulmuş olan bizler, tek Yaratıcıyı övüyoruz ve O’nu sonsuza kadar yüceltiyoruz.

İkinci Kanon. Irmos.

Tanrıdoğuranın çocuğu fırındaki masum Gençleri kurtardı. O zamanlar bir işaret olarak önceden gösterilmişti; ama şimdi şöyle şarkı söyleyen tüm dünyayı gerçekten bir araya topluyor: Siz tüm O’nun eserleri, övün Rabbi ve sonsuza kadar yüceltin O’nu.

Troparia

Lekesiz Bakire; Yöneticiler ve Egemenlliklerle Güçler, Melekler, Baş Melekler, Tahtlar, Yönetimler, Kerubimler ve korku veren Serafimler senin hatıranı yüceltiyor. Biz insan soyuysa seni övüyor ve tüm çağlar boyunca ululuyoruz.

O zaman beden alarak konutunu tuhaf bir şekilde senin rahminde kurmuş olan O, senin tamamen kutsal ruhunu bizzat aldı ve sorumlu bir Oğul olarak ona Kendisiyle birlikte huzur verdi. Ve bu yüzden seni övüyoruz ey Bakire ve tüm çağlar boyunca yüceltiyoruz her şeyin ötesinde.

Ode 9.

Megalynarion aşağıdaki İlahiye ait her Troparion öncesinde söylenir.

Tüm çağlar sana kutlu diyor, tek Tanrıdoğuran.

Sende, ey lekesiz Bakire, doğanın sınırları geçildi; çünkü çocuk doğurarak bakire kaldın ve ölüm yaşamla nişanlandı. Çocuk doğurduktan sonra Bakire olan ve öldükten sonra diri kalan ey Tanrıdoğuran, mirasını her zaman kurtar.

Meleksel Güçler Siyon’da Efendilerini ellerinde bir kadının ruhunu taşırken gördüklerinde hayret ettiler; çünkü bir Oğula yakışır şekilde, O’nu lekesiz olarak doğurmuş olana şöyle diyordu: Gel, saygın Hanımefendi, Oğlun ve Tanrın ile yücel.

Elçiler grubu, Tanrı’yı kabul etmiş Bedenini kefene sardılar ve huşu ile bakıp sana belirgin bir sesle şöyle hitap ettiler: Göksel güvey odalarına, Oğluna göçerken mirasını her zaman kurtarasın.

İkinci Kanon

Megalynarion yukarıdaki gibi söylenir:

Bakirenin Uyumasını gördükleri zaman Melekler, Bakirenin yeryüzünden yücelerdeki şeylere gidişine hayret ettiler.

Meleksel Güçler Siyon’da Efendilerini ellerinde bir kadının ruhunu taşırken gördüklerinde hayret ettiler; çünkü bir Oğula yakışır şekilde, O’nu lekesiz olarak doğurmuş olana şöyle diyordu: Gel, saygın Hanımefendi, Oğlun ve Tanrın ile yücel.

Elçiler grubu, Tanrı’yı kabul etmiş Bedenini kefene sardılar ve huşu ile bakıp sana belirgin bir sesle şöyle hitap ettiler: Göksel güvey odalarına, Oğluna göçerken mirasını her zaman kurtarasın.

İkinci Kanon

Megalynarion yukarıdaki gibi söylenir:

Bakirenin Uyumasını gördükleri zaman Melekler, Bakirenin yeryüzünden yücelerdeki şeylere gidişine hayret ettiler.

Tüm yeryüzünden doğmuş olanlar meşaleler taşıyarak ruhta sevinçle coşsun; cisimsiz Zihinlerin doğası Tanrıdoğuranın kutsal bayramını onurlandırırken bayram etsin ve şöyle desin: ‘Selam, tamamen kutsal Tanrıdoğuran, pak ve sonsuza kadar Bakire’.

Troparia

Şimdi gelin, Siyon’da, yaşayan Tanrı’nın tanrısal ve bereketli dağında Tanrıdoğuran’a bakarken mutlu olalım. Çünkü Annesi olduğu için Mesih onu daha iyi ve daha tanrısal bir çadıra, Kutsalların Kutsalına aktarıyor.

Gelin siz inanlılar, Tanrıdoğuranın mezarına yaklaşalım ve onu kucaklayalım; ona dudaklarımızla, kalbimizin gözleriyle ve alnıyla içtenlikle dokunalım ve sonsuza dek borçlu bir pınardan akan bol şifa armağanlarını alalım. 

Bizlerden bu cenaze ilahisini kabul et ey yaşayan Tanrı’nın Annesi ve bizleri ışık taşıyan tanrısal kayranla gölgele. Hükümdarımıza zaferler ve Mesih’i sevenlere ve bağışlanma ve ruhlarımızın kurtuluşu için şarkı söyleyen bizlere esenlik bahşet.

Exapostilarion. Ton 3.

Ey yeryüzünün uçlarından buraya toplanmış olan siz Elçiler, bedenimi Getsemani’ye gömün ve sen Oğlum, ruhumu al. (üç kez)

Övgülerde 6 Stichera ekler ve Prosomia söyleriz.

Ton 4.

Görkemli Uyumana gökler seviniyor ve Melekler ordusu coşuyor; sana cenaze ilahisi söylerken tüm yeryüzü mutlu, her şeyin Efendisinin Annesi, evlilik bilmemiş, insan soyunu ilk atalardan gelen cezadan kurtarmış olan tamamen kutsal Bakire.

Tanrısal bir buyrukla baş Elçiler yeryüzünün uçlarından seni gömmek için aceleyle geldiler ve senin yeryüzünden göğe alındığını gördüklerinde sevinçle Cibril’in sözlerini söylediler: Selam, tüm tanrılığın savaş arabası; selam, çocuk doğurarak yeryüzündeki şeyleri yücelerdekilerle birleştirmiş olan tek kişi.

Bakire Anne, yaşamı doğurmuş olan Tanrı Gelini; saygıdeğer Uyumanla sonsuz yaşama geçtin. Melekler, Yöneticiler ve Güçler, Elçiler, Peygamberler ve tüm yaratılış sana eşlik etti ve Oğlun, senin kusursuz ruhunu lekesiz ellerine aldı.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Ton 6.

Ölümsüz Uyuman sırasında ey Tanrıdoğuran, yaşamın Annesi; bulutlar Elçileri havaya kaldırdı ve tüm dünyaya dağılmış olsalar da onları lekesiz bedeninin huzurunda tek bir koro halinde topladı. Seni büyük saygıyla gömerken Cibril’in şarkısını söyleyip şöyle dediler: ‘Selam, kayra dolu, güveysiz Bakire Anne, Rab seninledir’. Onlarla birlikte Oğlun ve Tanrımız olan O’na yalvar ki ruhlarımız kurtulsun.

Büyük Yücelik İlahisi

Kardeşlere kutsal yağ verilir.

Meryem’in Uyumasının Anılması SABAH DUALARINDA