/ Kategori / Pazarın Sesi

Pazarın Sesi

Dördüncü Ekümenik Konsil Babaları
15/07/2023
                                  Titus 3. Bölüm 8Bu söz güvenilirdir. Tanrı'ya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda…
5 Temmuz Mata’nın 5. Pazarı
08/07/2023
  Galatyalılar    5. Bölüm 22-23Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür…
07/07/2023
  Bugünkü yortu Pek Kutsal Tanrıdoğuranın eşarpı ile ilgili. Kilise, Elçilerin yıllardan beri inananların dindarlığının merkezinde yer alan Pek Kutsal…
Matta’nın 4. Pazarı
01/07/2023
İbraniler 9. Bölüm İlk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. 2Bir çadır kurulmuştu. Kutsal Yer denen birinci bölmede kandillik,…
İnsanın Mesih aracılığıyla aklanması
30/06/2023
Bugünün elçisel okuması, elçi Pavlus’un Romalılara yazdığı mektuptan alıntıdır. Pavlus bu pasajda sözüne Rabbin çarmıhta kendini feda etmekten ve Dirilişinden…
Bugünkü Elçisel okuma, Aziz Pavlus’un 57 yılı civarında üçüncü Elçisel gezisinin sonuna doğru Korintos’ta bulunduğu sırada Romalılara yazdığı mektubundan geliyor.  …
Mata'nn 3. Pazari
24/06/2023
  Romalılar   5. Bölüm Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. 2İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih…
Mata'nn 2. Pazarι
17/06/2023
  Romalılar Bölüm 9-10Başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, kötülük yapan her insana sıkıntı ve elem verecek; yine başta…
Tüm azizlerin ordusu
15/06/2023
Kilisemiz, Pentekost Bayramından sonraki Pazar gününü, Tüm Azizlere ithaf etmeye karar verdi. Ve bu, Mesih’le birleştiği için kutsanan Azizler, Pentekost’un…
Eski Ahit’te Kutsal Komünyonun ilk örnekleri
06/06/2023
Eski Ahit boyunca Kutsal Efharistiya gizeminin ön bildirisi pek çok olayın tanıklığından yola çıkılarak hazırlanmış oldu.  Bu olayların hepsine zaten…