/ Kategori / Pazarın Sesi

Pazarın Sesi

Luka’nın 3.pazarı
08/10/2023
2. Korintliler 11.  Bölüm 31Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan Tanrısı ve Babası bilir ki, yalan söylemiyorum. 32Şam'da Kral Aretas'ın…
pasarin
01/10/2023
2. Korintliler 6. Bölüm 16Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor:…
25/09/2023
Elçi Pavlus’un Timoteos’a yazdığı ikinci mektubundan alıntılanan bu pasaj, gerçek dindarlığın karakteristik özelliklerinin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olur. “Mesih İsa'ya…
Luka’nın 1. Pazarı
23/09/2023
    Korintliler 1. Bölüm 21Bizisizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi meshetmiş olan Tanrı'dır. 22O bizi mühürledi ve güvence olarak…
18/09/2023
Bugünkü Elçisel okuma pasajı Elçi Pavlus’un Galatyalılara Mektubundan geliyor ve burada Yasa ve iman hakkında konuşuluyor. Elçi, Mesih’ten önce Eski…
Luka’nın 1.Pazarı
16/09/2023
  Galatyalılar 2. Bölüm 16 Yine de kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için…
14 Eylül Haç Bayramı ayin okumaları
13/09/2023
1.  Korintliler 2.    Bölüm 18Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık, ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür. 19Nitekim şöyle…
10/09/2023
Eylül ayı, Kilise yeni yılının başlangıç ayı olup, isabetli bir şekilde hareket edilerek, tüm yıl boyunca işlerimizin, gayretlerimizin ve yaşamımızın…
ikona
09/09/2023
Galatyalılar 6. Bölüm 11Bakın, size kendi elimle ne denli büyük harflerle yazıyorum! 12Bedende gösterişe önem verenler, sırf Mesih'in çarmıhı uğruna…
07/09/2023
Bugünkü elçisel okuma pasajımız, elçi Pavlus'un Korintliler'e yazdığı 1. Mektubunun son bölümünden alınmıştır. Pavlus'un Mektuplarını tüm dikkatini vererek okuyan bir…