/ Kategori / Pazarın Sesi

Pazarın Sesi

Birinci ekümenik Konsil
31/05/2023
Bu Pazar, 325 yılında Bitinya’nın İznik kentinde Birinci Ekümenik Konsili’ni organize eden,  Tanrı’yı kuşanan 318 Pederine adanmıştır. Tanrı halkının gerçek…
Büyük Konstantinos
28/05/2023
Kilise bugün kralların en saygını ve elçi eşiti Konstantinos ve annesi Eleni’yi anıyor. Konstantinos, kiliseye en acımasız yöntemlerle zulmeden imparatorların…
22/05/2023
Elçilerin İşleri Kitabı’ndan öğrendiğimiz üzere ilk Kilise Toplulukları, derin bir iman ve İncil’de  değinilen sevgiyle Rab’bin yolunda yürümekteydiler. MS 36…
Kör Adam Pazarı
20/05/2023
  BEN DÜNYADA OLDUĞUM SÜRECE DÜNYANIN IŞIĞI BENİM MESİH İSA † Körün İyileşmesi (Altınağızlı Aziz Yuhanna’dan)     Kör olarak doğan…
Elçilerin mücizelerinin amacı
16/05/2023
Bugünkü Elçisel okuma Elçi Petrus’un Kutsal Ruh’un her şeye kadir gücü ile gerçekleştirdiği iki mucizevi faaliyeti öykülüyor. İlki Eneyas isimli…
Samiriyeli Kadın Haftası
13/05/2023
  Elçilerin Işleri    19İstefan'ın öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere…
Mür taşıyan kadınlar Pazarı’nda
12/05/2023

*ALLAHDOĞURAN'IN ÖLÜMDEN DİRİLDİKTEN SONRA RABBİ İLK GÖREN KİŞİ OLDUĞU SÖYLENİR.* Rabbin dirilişi insan doğasının yenilenmesi ve günah sebebiyle ölüm tarafından…
Kilise’de diyakonluk hizmeti
09/05/2023
Bugünkü Elçisel pasajda Yeruşalim’in ilk Kilise topluluğunun inananları arasında ortaya çıkan bir sorun olağanüstü bir samimiyet ve basitlikle özetleniyor. Özellikle…
Tutsakların kurtarıcısı
07/05/2023
Bugün, Yortuların Yortusu, Paskalyadan sonraki ilk Pazar. Kelime anlamı itibariyle geçiş anlamına gelen Paskalya, günahın köleliğinden Tanrı’nın çocuklarının özgürlüğüne geçişini…
Kötürüm adam pazarı
06/05/2023
  Aziz Yuhanna’nın Incil’inden alınan sözler Bir zamanlar;1 İsa bundan sonra Yahudiler‟in bir bayramı nedeniyle Yaruşalem‟e gitti. 2Yaruşalem‟de Koyun Kapısı…