/ Kategori / Alçakgönüllülük

Alçakgönüllülük

19/02/2024
(Matta 15:21). Müjde pasajının bugünkü mucizesi, daha önce Yeni Ahit’te hiç görmediğimiz davranışlara sahip «sert» imajlı bir Mesih’i gösteriyor. Tam…
Luka’nın 3. Pazarının Apostolik Okuması için Vaaz
07/10/2018
  (2. Korintliler 11: 31-12: 9)   Bugün Kilisemizde Pavlus’un Korintlilere göndermiş olduğu 2.mektubundan okunan pasajda, Havarinin yaşadığı eşsiz bir…
Alçakgönüllülük varsa…kurtuldun demek!
03/06/2017
Herşeyden önce "kendini tanımak " gerekir. Yani kendini tanıman, sen kimsin? Sen kim olduğunu zannediyorsun değil; gerçekte sen kimsin? bu…
    Bütün yiyeceklere lezzet katan tuz gibi yaşamı boyunca Üstatın(Aziz Paisios) sözlerinde, yazılarında, başkalarıyla ilişkilerinde sürekli olarak alçakgönüllüğü buluruz. …
Oruç ve Bağışlanma
04/03/2017
Oruç ve Bağışlanma “İnsanların suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizi bağışlar” Metropolit Pavlus Yazıcı Oruca hazırlığın dördüncü ve son Pazar’ı…
  Kuruntular içinde bulunan bir keşiş ziyaretine geldi. Bir daha su içmeme kararı almıştı. Ruhî kuruntu, kurtulması zor, korkunç bir…
  Küçük Arsenios, emdiği sütle birlikte ailesinden inancı da öğrenmeye başladı ; hikâye ve masallar yerine Aziz Arsenios’un hayatını ve mucizelerini…