/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Kuruntulu keşiş

Kuruntulu keşiş

Kuruntulu keşiş

 

Kuruntular içinde bulunan bir keşiş ziyaretine geldi. Bir daha su içmeme kararı almıştı. Ruhî kuruntu, kurtulması zor, korkunç bir şeydir. Üstat yine de anlayışı sayesinde bu keşişe yardım etmenin yolunu buldu. Şöyle anlatıyor : « Ona bir lokum ve su ikram ettim. Su içmediğini söyledi. Kuruntusunu anladım ve bardaktaki suyun tamamını içmesini istemediğimi söyledim, bir yudum alsa yeterdi. Ne olacağını biliyordum, onun için bir kova suyu da hazır etmiştim. Böyle işte. Tek bir yudum içmek için bardağı eline alır almaz, bir solukta hepsini içti. Sonra, sanki yanıyormuş gibi, aralıksız bir daha, bir daha istedi. Sonuçta neredeyse tüm kovayı içti. » Kendini su içmemeye zorlaması gururundandı, doğal olarak da bu egoistçe davranışı için şeytanın yardımına ihtiyacı vardı. Alçakgönüllülük gösterip itaat edince şeytanın yardımı kesildi ve kendini zorladığı şeyi yapamaz hâle geldi.

 

Aynorozlu Peder İsaak’ın kaleme aldığı Kapadokyalı Aziz Paisios (1924-1994), kitabından bir alıntıdır. (Paros yayıncılık, İstanbul, 2015)

 

Kuruntulu keşiş