/ Manevi yaşam / Hristiyan olmayanlar kurtuluşa ulaşmayacak mı?

Hristiyan olmayanlar kurtuluşa ulaşmayacak mı?

Hristiyan olmayanlar kurtuluşa ulaşmayacak mı?

Milyonlarca, milyarlarca insan kurtuluşa ulaşamayacak mı? Tanrı burada adaletsiz değil mi?

Bu soruyu soranlar Hristiyanlığı bilmiyorlar. Hristiyanlığı duymuş olabilirler ama bu onu bildikleri anlamına gelmez. Siz de Hinduizm’i, Budizm’i, Zen’i duyuyorsunuz ama onları bilmiyorsunuz. Ne olduklarını bilmiyorsunuz. Onlar da öyle. Peki cehenneme mi gidecekler? Tanrı’nın bu kadar adaletsiz olması mümkün mü? Peki Hristiyan olmayanlar nasıl kurtuluşa ulaşacak? Kilise bunun cevabını asırlar önce vermiştir. Ama tabii hayatımız, ölümümüz ve kurtuluşa ulaşmamız dışındaki bin bir şeye vakit ayırıp bunu görmezden geliyoruz. Kilise asırlar önce buna cevap vermiştir. Aziz Justinyanus’un ağzından. Aziz Justinyanus ne diyor? Kilisemiz de tabii aynısını söylüyor: “Tanrı’nın sözüne göre yaşayanlar Hristiyandır.” Hristiyandırlar, biz onları ateist sanmış olsak da. Örnek olarak antik Yunanlılarda da Heraklitos, Sokrates ve benzerleri de Hristiyandır. İsa’dan önce yaşamış olsalar da. Neden mi Hristiyanlar? Çünkü Hristiyanlık ilkelerine uygun hayatlar yaşadılar. Çünkü bizi Hristiyan yapan, beynimizdeki teolojik kavramlar ya da düşünceler değildir, beynimizdeki inanç da değildir.  Bizi Hristiyan yapan, yaşadığımız hayatla gösterdiğimiz inançtır. Hristiyan olup olmadığımızı gösteren şey sözlerimiz değil hayat tarzımızdır. Sözler hava cıvadır! Konuşmaya gelince herkes her şeyi bilir. Hristiyan olup olmadığımızı gösteren inancımızdır. Ve doğru Hristiyanlar olursak diğer insanları da kendimize çekeriz.

İşte bu yüzden Altın Ağızlı Yuhanna der ki: “Hristiyanlar Hristiyan olsaydı, putperestler olmazdı” İsa Mesih’in bizzat kendisi der ki:  “Bu ağılda olmayan başka koyunlarım var” (Yuhanna 10:16) Burada ağıl, bizi günahtan ve günahın kurtlarından kurtaran Kilisedir. “Bu ağılda olmayan başka koyunlarım var ve onları da toplamalıyım” Ne şekilde toplayacağını İsa Mesih kendisi takdir edecek: diyecek ki bu Budist, şu Hindu, şu Muhammedi vb. bilmeseler de Hristiyandır çünkü Hristiyan ilkelerine uygun yaşıyorlar. İsa Mesih onları bilecektir. Çoban koyunlarını tanır. Hangileri onun hangileri başkalarının bilir.  “Ve onları da toplayacaktır”. İsa Mesih Hristiyan olmayanları ne şekilde mi kurtaracak? Kendi problemi, kendi meselesi, kendi bileceği iş. Biz kendimize bakacağız. İsa Mesih bizden ne yapmamızı istiyor ona bakacağız.

Bizim kurtuluşumuz, Hristiyan olmayanlarınki gibi olmayacak. İsa onlara karşı çok hoşgörülü olacaktır. Bize karşı çok daha katı olacaktır. Çünkü İsa, çok şey verdiklerinden daha çok şey talep edecektir.Diğerlerinin yaptığı iyilikleri yaparsak kurtuluşa ulaşmayacağız. Bizim çok daha fazlasını yapmamız gerekecek çünkü biz daha fazlasını biliyoruz ve bize daha çok fırsat veriliyor. Kurtuluşa ulaşmamız için, Kilise’nin Sakramentleri vasıtasıyla, bize bütün imkanlar veriliyor. Bu nedenle, rahiplerinizden uzaklaşmayınız, Episkoposlarınızdan uzaklaşmayınız, Kiliseden ve Sakramentlerinden uzaklaşmayınız. Bizi hayat tarzımız kurtaracak, kalbimizin iyiliği değil. İşte bu nedenle Aziz Augustinus, İsa Mesih’in  “ağılın dışında koyunlar vardır” dediği ayeti okurken şöyle devam eder: “Ağılın dışında daha kaç koyun vardır ve içinde kaç kurt?” Biz İsa Mesih’e ait miyiz? O’na benziyor muyuz?

Aziz der ki: “Resmedilen su, resmedenin susuzluğunu gideremez, resme bakanın susuzluğunu da gideremez. Su içmek için, suyun olduğu yere, kaynağına gitmelisin.” Benim de şimdi tek yaptığım size bu suyun, hayatın resmini çizmek, bizi kurtuluşa ulaştıracak inanç için gereken bilgiyi getiren hayatın resmini çizmek.

Yuhanna’nın İncil’inde, dördüncü bölüm 13. Ayetinde İsa Samiriye’li kadına şöyle der: “Kuyudan çıkarmak istediğin bu sudan içenler tekrar susayacaktır ama benim onlara verdiğim sudan içenler sonsuza dek susamayacaktır.“( Yuhanna 4:14). Bu doğru mudur? İsa Mesih gerçeği mi söylemektedir? Yoksa sadece güzel sözler mi söylemektedir?

Cevap çok basittir. Filipus’un Natanael’e söylediğinı söylüyorum:  “Gel de gör”. Bu kadar basit.

Meryem Anamıza yolunuzu aydınlatması ve cesaret vermesi için dua edin ki, mücadele edebilelim, savaşmayı öğrenelim ve ödün vermeyelim. Bir sürü Azizlerimiz ve dünya kadar İman Şehidimiz var. Mazeretler bitti. Eğer kaybedersek sadece tembelliğimizden kaybedeceğiz. Başka bir şeyden değil.

Bu nedenle, sevgili Rab’bin benim de yolumu aydınlatması ve cesaret vermesi için de dua edin. Dilerim ki Meryem Ana sizi kucaklasın ve üstünüzü örtsün.

                                                                      Peder Nikon’un vaazlarından

 

 

 

 

 

 

 

 

Hristiyan olmayanlar kurtuluşa ulaşmayacak mı?