/ Kategori / Azizler

Azizler

Tüm azizlerin ordusu
15/06/2023
Kilisemiz, Pentekost Bayramından sonraki Pazar gününü, Tüm Azizlere ithaf etmeye karar verdi. Ve bu, Mesih’le birleştiği için kutsanan Azizler, Pentekost’un…
  Pentikos’tan sonra birinci Pazar   “İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babamın önünde açıkça kabul…
Kardeşler, Rab’bimiz İsa Mesih ve Kutsal Ruh’un sevgisi adına size yalvarıyorum, benim için Tanrı’ya dua ederek uğraşıma katılın. (Rom.15-30) Aziz…
Azizler ve Azizlik
18/07/2021
Ekümenik Konsilde yer alan Aziz Pederleri vePisidia & Pamfilya bölgelerinde faaliyet göstermiş olan  Azizleri anma  ayinleri   (18.7.2021)   Günlük ibadetimizde,…
   (İbraniler 11:33-12:2 Matta 10:32-33, 37-38 ve 19:27-30)  Bugün, Pentikost Bayamı'ndan sonraki ilk Pazar gününde, Bütün Azizlerin anısını kutlarız. Neden…