/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Bütün Azizler Pazarı Vaazı

Bütün Azizler Pazarı Vaazı

Bütün Azizler Pazarı Vaazı

 

 (İbraniler 11:33-12:2 Matta 10:32-33, 37-38 ve 19:27-30)

 Bugün, Pentikost Bayamı’ndan sonraki ilk Pazar gününde, Bütün Azizlerin anısını kutlarız. Neden bugün? Çünkü Azizler Kutsal Ruh’un ve Rab’bimiz İsa Mesih’in Çarmıhı’nın, Dirilişi’nin ve Göğe Yükselişi’nin meyveleridir. İsa Mesih’in ve Kutsal Ruh’un dünyaya gelişinden önce, azizler var değillerdi ve olamazlardı. Bunun sebebi; “Günah bir insan yoluyla (Adem), ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. (Romalılar 5:12)

Kutsal Ruh’un gelişinden sonra insanlar Allah’ın kutsallığını paylaşmaya muktedir oldular. Bu nasıl olabilir? Gerçek Allah’ı tanıyıp İman İkrarı’nda bahsedildiği gibi Kutsal Üçleme’ye inanıp vaftiz olup krizmasyon alıp, Ortodoks Kilisemiz’in ayinlerine ve Litürjilerine katılıp Kutsal Komünyon’u alıp Kilise’nin Kutsal Gizemleri’nin lütfunu kabul edip ve Allah’ın emirlerine göre yaşamak için çabaladığımız zaman olabilir. Bu yüzden Havari Petrus şöyle ısrar etmiştir: “Sizleri çağıran Kutsal olduğu gibi siz de  yaşantınızın her ayrıntısında kutsal olun” ve Eski Ahit’te yazılı olduğu gibi; “kutsal olun, çünkü ben kutsalım.” (1. Petrus 1:15)

Şu soru sıklıkla soruluyor: dünyada bir sürü cezbedici şeyle yaşayan sıradan insanların aziz olma ihtimali var mıdır? Bu soru azizlerin yanlış algılanmasından doğuyor. Kutsal bir yaşam sürdürmeye çalıştığımızda azizliğe yükselip şereflendirilmeyi amaçladığımızı kastetmeyiz. Bu, Mesih’in kınamış olduğu ferisiliktir. (yani ikiyüzlülüktür) Bütün azizlerin, Allah tarafından, kutsallıklarını ortaya çıkarmak için olağanüstü mucize işçileri olmaları gerekliliğini düşünmek yanlıştır. Bilinmesi gerekir ki, aziz olmak mucizelerden daha fazlasıdır. Hayat hikayelerinde herhangi bir mücize yaratmış oldukları anlatılmayan azizler de var. Azizlerin çoğu bizim gibi toplumda yaşayıp, her gün dünyanın cezbedici şeyleriyle yüzleştiler. Allah’ın yardımıyla bu güçlerle savaştılar ve yendiler ve Rab tarafından kutsallık haresiyle onurlandırıldılar. Bütün toplumsal sınıflarda erkekler, kadınlar, genç insanlar ve çocuklar aziz oldu. Sadece ordu generalleri değil; sıradan askerler de; sadece krallar ve yöneticiler değil; köleler de; filozoflar ve cahiller, zenginler ve fakirler; ve çeşitli mesleklerdeki insanlar; Bahçıvanlar, terziler, aşçılar, bakkallar, tüccarlar, oyuncular, hapishane gardiyanları ve hatta cellatlar ve Hristiyanlara işkence yapanları görüyoruz. Günahsızların aziz olması sözkonusu değildir, tek günahsız olan Allah’tır! Hiç kimse günahsız değildir, aslına bakacak olursak, aziz olanlardan eski hayatlarında ciddi, bazıları müstehcen günahlara düşmüş olanlar vardır. Fakat içtenlikle tövbe ettiler ve sınamaları Allah’ın terbiyesi olarak gördüler. Havari Pavlus’un yazdığı gibi: “Göksel Babamız bizi kendi çıkarımız ve O’nun kutsallığına iştirak edebilmemiz için eğitir.” (İbraniler 12:10) Böylece, kilisenin Kutsal Gizemleri’nin lütfu ve ayrıca kişisel ruhani çabaları ile, Hristiyan hayatının amacı olan kutsallığa ve kurtuluşa (tanrılaşmaya) erdiler.

 

3/6/2018

 

Bütün Azizler Pazarı Vaazı