/ Kategori / bağışlama

bağışlama

Pendikost’tan sonra 11. Hafta vaazı
09/09/2018
(Matta 18:23-35)  Bugünün İncil okumasında, Rab’bimiz bize mesel verir, eğer yakından incelersek, başkalarıyla olan ilişkilerimizde yaşanmakta olan sorunları doğru bir…
Altınağızlı Yuhanna “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı…