/ ikonalar / Validetullah’ın Lidda İkonası

Validetullah’ın Lidda İkonası

Validetullah'ın Lidda İkonası

Mucizeler yaratan Lidda ikonası şöyle ortaya çıkmıştır. Geleneğe göre, aziz havariler Petrus ve Yuhanna, Kudüs yakınlarındaki Lidda’da (daha sonra Diospolis olarak anılacaktır) vaaz ediyorlerken Kutsalların Kutsalına  adanmış bir kilise inşa ettiler, sonra Kudüs’e gittiler ve ondan kiliseyi onun varlığıyla kutsamasını istediler. Onları Lidda’ya geri gönderip, “Selametle gidin, ben yanınızda olacağım” dedi.

Lidda’ya vardıklarında, kilisenin duvarına renkli olarak basılmış Meryem Ana’nın bir ikonasını buldular (bazı kaynaklar görüntünün bir sütun üzerinde olduğunu söylüyor). Sonra Validetullah ortaya çıktı ve orada toplanan insan sayısına sevindi. İkonayı kutsadı ve ona mucizeler yaratma gücü verdi. Bu ikona insan eliyle değil, ilahi bir güçle yapılmıştır.

Dönek Julian (361-363 hüküm sürdü) ikonayı duydu ve onu ortadan kaldırmaya çalıştı. Keskin aletlere sahip duvar ustaları ikonayı yonttu, ancak boya ve çizgiler taşın daha derinlerine nüfuz ediyor gibiydi. İmparatorun gönderdiği kişiler ikonu yok edemediler. Bu mucizenin haberi yayıldıkça, milyonlarca insan ikonaya hürmet etmeye geldi.

Sekizinci yüzyılda, gelecekteki Konstantinopolis Patriği olan Aziz Germanus (25 Mayıs) Lidda’dan geçti. İkonanın bir kopyasını yaptırdı ve ikonoklastik tartışmalar sırasında Roma’ya gönderdi. İkona, Aziz Petrus kilisesine yerleştirildi ve birçok kişiye şifa kaynağı oldu. 842’de ikonanın kopyası Konstantinopolis’e iade edildi ve Roma İkonası olarak bilinmeye başlandı (9 Temmuz).

 

Lidda ikonası için en eski kaynaklar, 726’da Giritli Aziz Andreas’a atfedilen bir belge, üç doğu ortodoks patriği tarafından 839’da ikonoklast imparator Theophilus’a yazılan bir mektup ve 886’da Keşiş Yorgios’un bir eseridir.

 

Validetullah’ın Lidda ikonası aynı zamanda 25 Mart’ta anılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

Validetullah’ın Lidda İkonası