/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 20  haziran     Aziz Kallistos, Konstantinupolis Patriği

20  haziran     Aziz Kallistos, Konstantinupolis Patriği

20  haziran     Aziz Kallistos, Konstantinupolis Patriği

                           

Sina Dağlı Aziz Grigorios’un öğrencisi olarak Agion Oros’ta yirmi sekiz yıl çileci hayat yaşadı. Sonra, yine Agios Oros’ta olan Aziz Mamas manastırını kurdu. 1350’de Konstandinupolis Patriği seçildi. Dört yıl sonra patriklikten çekildi ve Agion Oros’a geri döndü, fakat daha sonra 1363’teki ölümüne kadar orada kaldığı tahta geri çağırıldı. Trnovo’nun Aziz Theodosius’unun ve Sinalı Aziz Grigorios’un kesin hayatlarını yazdı. Kafsokalivyalı Aziz Maksimos tarafından da bilinirdi ve ona ölümünü önceden o haber vermişti: Patrik Sırbistan’a son yolculuğu sırasında ki bu yolculuğunda vefat etti, Agion Oros’ta durdu. Aziz Maksimos onu gördü ve şöyle söyledi: Bu ihtiyar sürüsünü tekrar göremeyecek, çünkü onun ardından mezarın üzerinde okunan ilahiler duyuyorum, ‘Yolda kirlenmeyenler ki bunlar kutludur…’. (1363)


    Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

 

  Kaynak:http://www.abbamoses.com/months/may.html

 

 

20  haziran     Aziz Kallistos, Konstantinupolis Patriği