/ Kategori / Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

                                              ''Dünyanın en ücra köşesinde bile yaşayan ulusların esenliğe kavuşmaları için onları  aydınlatma görevini üstlendim''        Suriye'nin…
                                                                   Müjde`yi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok.                                                     Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm.                                                                     Müjde`yi yaymazsam vay halime!…
                                                                ''Birçok  şey  açıklamak isteyen kişi,                                                              en sonunda  susmakla bitirir işi                                                                                   Yıldırım çakmak isteyen…
        “Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür.…
                                ''Aniden gökten inen bir ışık onun benliğini sardı'' (Elç.İşl. 9:3)   Pavlos geçmiş hayatına baktığında onu iki…
  ''Ben Musevilerden geliyorum.....                                            ve herkesten çok atalarımın geleneklerine bağlıyım.''    2008 yılında Pisidya Metropoliti ve Side ile Antalya…
                               Senden oradaki dağların tepelerini araraştırman ve ardından tasvir etmen için Himalaya dağlarının zirvesine çıkmanı isteseler…
Ekümenik Patrik Sayın Bartholomeos Hazretleri, Muhterem pederler, Sevgili kardeşlerim, Aslında hakkım olmayarak ancak itaat ederek, Tanrı’nın sevgisinin hayatıma soktuğu, onu…
     “Bu keşiş hayatı boyunca hiç kimseyi yargılamadığı için mutlu bir şekilde ölmüştür. Tembel, dikkatsizdi, dua etmeye meyilli değildi.…
Aziz Paisios’a çocuklar hakkında sorulan sorulardan ve cevapları Soru: Fark ettim ki Kutsal Ayin sırasında bebekler bazen gülümsüyor. Cevap: Bunu…