/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 22 Kasım. Kutsal Elçiler Filemon, Afiya, Arkipos ve Onesimos

22 Kasım. Kutsal Elçiler Filemon, Afiya, Arkipos ve Onesimos

22 Kasım. Kutsal Elçiler Filemon, Afiya, Arkipos ve Onesimos

 

Filemon, Frigya’daki Kolose veya Kolase şehrinden olup asil ve zengin bir ailede doğmuştu. Afiya onun eşi, Arkipos da Kolose Kilisesi’nin piskoposuydu. Üçü de Elçi Pavlus’un öğrencisiydi. Onesimos, Filemon’un Hristiyan inancına sahip olmayan kölesiydi. Ondan para çalıp Roma’ya kaçtı; ancak Elçi onu orada bulup erdem yoluna ve gerçeğin bilgisine yönlendirerek yeniden efendisi Filemon’a gönderdi ve 64 yılında bir mektup yazıp (Pavlus’un 14 mektubundan biri) Onesimus’u savundu. Hepsi putperestler tarafından taşlanıp şehit olarak öldüler.

Azize Sesilya, Romalıydı ve ünlü bir soydan geliyordu. Sonraları Mesih inancına yönlendirdiği Valeryanus ile nişanlıydı. Valeryanus da öz kardeşi Tirburtiyus’u Hristiyan yaptı. 288’de Diokletyan döneminde şehit edildiler.

 

Apolytikion. Ton 3.

Ey kutsal Elçiler, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık edin.

Kontakion: Elçiler Ton 2.

Kurtarıcının esinlenmiş Elçileri Filemon, Afiya, Onesimos ve Arkipos; Kilise’nin temelleri ve ışıkları olarak bizim adımıza Söze dualarla aracılık edin, ey bilge vaizler.

 

22 Kasım. Kutsal Elçiler Filemon, Afiya, Arkipos ve Onesimos