/ Kategori / başrahip

başrahip

O, Aziz Büyük Pahomyus’un öğrencisiydi, büyük Mısırlı Çöl Pederleri’nden biriydi ve Tabennisi’de (Nil nehrinde bir adada bulunan ilk sinobitik* manastır)…