/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 27 Eylül Yetmişlerden Aziz Havariler; Markos, Aristarhus ve Zenas

27 Eylül Yetmişlerden Aziz Havariler; Markos, Aristarhus ve Zenas

                      27 Eylül Yetmişlerden Aziz Havariler; Markos, Aristarhus ve Zenas    

Aziz Markos aynı zamanda Yuhanna olarak da anılıyordu; Elçilerin İşleri 12: 12’ye göre Havariler Kudüs’te dua etmek için onun annesi olan Meryem’in evinde toplanmışlardı. Aziz Markos daha sonra Biblos (Lübnan’da bir şehir) piskoposu oldu. Aziz Aristarhus, Havari Pavlus’a seyahatlerinde eşlik etti ve hapiste de arkadaşlık etti (Koloseliler 4: 10), daha sonra Epemiye (Suriye’de bir şehir) piskoposu oldu. Aziz Zenas’ın adı, Titus 3: 13’te avukat olarak geçer, o da Filistin’deki Lod şehrinde piskopos oldu.

 

  Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

27 Eylül Yetmişlerden Aziz Havariler; Markos, Aristarhus ve Zenas