/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 26 Ağustos Aziz Pederimiz Thebaidli Thitoes

26 Ağustos Aziz Pederimiz Thebaidli Thitoes

26 Ağustos  Aziz Pederimiz Thebaidli Thitoes

O, Aziz Büyük Pahomyus’un öğrencisiydi, büyük Mısırlı Çöl Pederleri’nden biriydi ve Tabennisi’de (Nil nehrinde bir adada bulunan ilk sinobitik* manastır) başrahip olarak hizmet etti. Duada senelerce mücadele sayesinde öyle bir kalp temizliğine ulaştı ki ne zaman duada ellerini kaldırsa,  ruhu anında Allah’a yönelik saf fikirlerle doluyordu. Bir gün manastırındaki bir keşiş ona alçakgönüllülüğe götüren yolu sordu. O da şöyle yanıtladı, ‘Alçakgönüllülük yolu kötülükten kaçınma, dua ve kendini tüm yaratılışın en küçüğü saymadır.’. Barış içinde uyudu. (4. yy)

*Sinobitik: Belirli büyüklükteki topluluklarda manastır yaşamı. Bütün keşişler önceden belirlenmiş bir kurala uyarlar ve her karar başrahibin onayına bağlıdır. Bu tür yaşam tarzı münzevilik, idioritmik ve birkaç keşişin bir rahibin çevresinde yaşadığı kellionlardaki yaşam tarzından farklıdır.

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html