/ Kategori / Kelam

Kelam

Beden almamış Kelam ve beden almış Kelam
12/06/2022
Eski ve Yeni Ahit’in merkezi İsa Mesih’tir, ancak Eski Ahit’te Peygamberler (henüz) beden almamış Kelam’ı görürken, Yeni Ahit’te Elçiler ve…
Her yaratık kendi doğa ve yeteneğine göre Allah’ı terennüm eder. Aziz Yuhanna’ nın öğrettiği gibi Kelam tarafından yapılmayan, Kelam’da ve…
Kelam, her yaratığın ilk doğanı, görünmeyen Allah’ın görüntüsü. Rabbimiz İsa Mesih’in Peder’i, sonsuz iyiliği ile tüm yaratılan­lardan çok daha üstündür.…