/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 10 Mart Şehitler Kodratus ve Beraberindekiler

10 Mart Şehitler Kodratus ve Beraberindekiler

10 Mart Şehitler Kodratus ve Beraberindekiler

 

Hıristiyanlara yönelik işkencelerin döneminde inananların birçoğu dağlara ve mağaralara kaçmıştır. Kodratus’un annesi de böyle yapmıştır. O zamanlar hamile olup Kodratus’u bir ormanda doğurmuş ve hemen orada ölmüştür. Kodratus ise Tanrı’nın takdiriyle korunmuş ve koruyucu meleği tarafından beslenmiştir. Kodratus, doğada yalnız olarak yaşayıp büyümüştür. Çölde İsraillilere gökten ekmek yağdıran Tanrı, çocuk Kodratus’un ağzına bir buluttan tatlı bir çiy indirmiştir. Kodratus on iki yaşındayken şehre gitmiş ve oradaki bazı iyi kişiler ondan hoşlanıp onu eğitmişlerdir. Tıp okumuş ve hem doğal ilaçları, hem de, daha önemlisi, çocukluğundan beri onunla olan ruhsal gücü ve dualarını kullanıp hastaları iyileştirmeye başlamıştır. Dekyus yönetiminde yeni bir işkence dalgası başladığında Kodratus da yargılanmak için tutuklanmış ve hapse atılmıştır. Arkadaşlarından beş tanesi ona destek olup Mesih’in adını ikrar etmiştir. Bunlar: Kipriyan, Diyonisiyus, Anektus, Pavlus ve Kresens. Bunların hepsi idam edilecekleri yere gidene kadar sokaklarda sürüklenerek inançsızlar ve özellikle de çocuklar tarafından sopalarla dövülüp taşlanmışlardır. Orada şehitler Tanrı’ya dua edip kılıçla kafaları kesilerek öldürülmüşlerdir. Bu noktada yeryüzüne bir pınar fışkırmıştır ve bugüne kadar Kodratus’un adını taşıyıp ve bu altı kutsalın Mesih uğruna kahramanca ölümünü yâd etmektedir. 250 senesinde Korint’te İmparator Dekyus yönetiminde acı çekmişlerdir.

 

10 Mart Şehitler Kodratus ve Beraberindekiler