/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 27 Eylül Aziz Şehit Kallistratos ve Onun Beraberindeki 49 Şehit

27 Eylül Aziz Şehit Kallistratos ve Onun Beraberindeki 49 Şehit

      27 Eylül    Aziz Şehit Kallistratos ve Onun Beraberindeki 49 Şehit                             
Kallistratos, Kartaca’da Hıristiyan bir ailede dünyaya geldi. Zamanla orduya katıldı ve alayındaki tek Hıristiyan kendisiydi. Onun gece boyunca ayakta durup dua ettiğini gören asker arkadaşlarından biri onu komutanlarına şikâyet etti. Kallistratos sorguya çekildi, putlara kurban kesmeyi ya da inancını inkâr etmeyi reddettiği için de şiddetli şekilde dövüldükten sonra çuvala konulup denize atıldı. Ancak çuval patladı ve Kallistratos denizden zarar görmeden kurtuldu. Bunu gören askerlerden kırk dokuzu Mesih’e iman etti ve onlar da dövülüp Kallistratos ile birlikte hapse atıldılar. Hapiste, Kallistratos bu yeni imanlı Hıristiyanları inanç konusunda aydınlattı. Nihayetinde hepsi başları kesilerek öldürüldüler, bazı kaynaklara göre 288, bazılarına göre ise 304 yılında. (288/304)

                            

  Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

27 Eylül Aziz Şehit Kallistratos ve Onun Beraberindeki 49 Şehit