/ Kategori / Tanrı’nın sevgisi

Tanrı’nın sevgisi

  Bugün Pazar, Kutsal Havari ve İncil Yazarı Matta’nın aziz İncili’nden alıntılar okunan Pazarların dokuzuncusu ve aynı zamanda da, pek…
Bugün Pazar, Aziz Elçi ve İncil Yazarı Matta’nın Kutsal İncilinden alıntılar okunan Pazar günlerinden yedincisi. Matta’nın Kutsal Ruhtan ilham alan…
Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(4)
05/11/2018
  LUKA’NIN 5. HAFTASI  04.11.2018 (Efesliler 2:4-10) Havari Pavlus, Küçük Asya’da bulunanan Efeslilere yazdığı mektubunun bu bölümünde, Tanrı’nın bize hediyesi…
Kutsal Haç’ı yüceltme bayramından önceki Pazar vaazı
18/09/2018
(9.9.2018)  (Yuhanna 3:13-17) Bugün, Kutsal Haç'ı Yüceltme Bayramı’ndan bir önceki Pazar, RAB, İncil'in ana temasını birkaç kelimeyle sunar: Allah sadece…
  Romalı Klemens’in Korintlilere Mektup Üstüne Mesih’te sevgisi olan, Mesih’in emirlerini uygular. Mesih’in sonsuz sevgisini kim açıklayabilir ki? Güzelliğinin görkemini…