/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Tanrının sevgisi

Tanrının sevgisi

Tanrının sevgisi

Bugün Pazar, Aziz Elçi ve İncil Yazarı Matta’nın Kutsal İncilinden alıntılar okunan Pazar günlerinden yedincisi. Matta’nın Kutsal Ruhtan ilham alan kalemi, ruhlarımızı Tanrı sevgisiyle dolduruyor, Tanrı’nın, insanın hayatındaki mevcudiyetini hem kısaca hem de de son derece kapsamlı bir şekilde  açıklıyor, bir yandan da, iki körün tekrar görmesini sağlayan ve cinlerin hükmü altına girmiş bir sağırı ruhen, bedenen ve manen iyileştiren İsa Mesih’in gerçekleştirdiği mucizevi üçlü bir müdahaleden bahsediyor. Onlara bakması ve merhamet eylemesi için iki kör adamın yaptığı yakarışlara İsa Mesih’in verdiği cevap, durup düşünmeye değerdir. Azca düşünüp çokça yararlanmaya… Bu cevap, iki kör adamı iyileştirerek ifade ettiği büyük sevgisinin bir ön habercisidir: “İmanınıza göre olsun” (Matta 9,29). Hayırseverlik ve sevgi dolu, süssüz ve gösterişsiz Tanrısal sözler… Kör adamlara yönelttiği bakışlarla birleşince iyileşme sürecini zaten başlatan Tanrısal sözler. Gerçek Tanrı’yla iletişimin dili de diyebileceğimiz  iman, gökyüzü ile yeryüzünü,  Halik’le mahlukunu, baba ile evladını birleştiren bu köprü, şüphesiz ki, insana Tanrı’nın  dilini konuşma ve O’nun ihsan eylediği hayatı yaşama imkanı sağlar.

 

İman, Azizlerin dili.

Kendilerini Tanrı’ya adamış insanların kutsal geleneğinde öğrenim görmek bize şunu öğretir: iman, imanlının ihtiraslarını ve zayıflıklarını nasıl yenebileceğine, şeytanın entrikalarını ne şekilde aşabileceğine, Tanrı’yı bulmak için O’nun dünyadaki suretini yani diğer insanları nasıl dikkatle gözlemleyebileceğine cevaptır. En önemlisi de  iman sahibi insan, imanından aldığı güçle, düştüğünde hayal kırıklığına uğramamayı, acı çekse de kan ağlasa da umudunu kaybetmemeyi, aksine Kutsal Kudretli’nin lütfundan cesaret alarak ayağa kalkmayı ve yola devam etmeyi bilir. İman insanı üstün kılar, ama onu kibirli değil alçakgönüllü kılar. Böylece insan onu hapseden sözde özgürlükten kaçıp kurtulur. İnsanları şeytan yönettiğinde, dünyanın benimsediği ölçüt, imanın doğurduğu ümidi çeşitli bahanelerle bastırmak ve boğmaktır ve bu ezelden beri böyledir. Ancak ümit mayaya benzer. Küçüktür, azdır ancak un ve suyla ustalıkla  yoğrulduğunda, çoğalır ve insanı besleyecek ve destekleyecek çok ekmek verir. İşte imanlılar da dünyanın sığ değerlendirme kriterlerine göre küçük ve çoğu zaman da avam olarak görülürler ancak iman, imanlı insanı ölümsüz kılan, ebedileştiren, yaşadığı zorlukları yara almadan aşmaya olduğu kadar Tanrı’nın evlatlarının sevincine de iştirak etmeye layık kılan, Ölümsüz Tanrı’nın hediyesidir. İnsanı, aynı rotayı seçen insanların tecrübeleriyle bütünleyen yoldur. Bu sevince iştirak etmeyenlerin mantığı, bu seçimi itibarsızlaştırarak, alaya alarak ve çoğu zaman da baltalayarak onu saçmalık addeder.

 

Semavi bir arkadaşlık

Tanrı yolunda mücadele eden imanlıyı yüreklendiren zümreler, Münzeviler, Aziz Pederler, İman Şehitleri, yeni İman Şehitleri (Neomartyrler) ve Eski ve Yeni Ahitin tüm Azizleri ve Adil Kişileridir. Günahkarlığımıza rağmen, Vaftiz olarak ve İsa Mesih’in Kutsal Bedenine iştirak ederek elde ettiğimiz lütufla,  hepimiz bu yolun yolcuları olabiliriz. Efendi İsa Mesih’in tahtının huzurunda  dualarıyla destek veren pek çok Azizin şefaat eden varlığı ve gücü bize bu yolda eşlik ediyor.

Aziz Kilisemiz bu bağışın muhafaza edildiği hazine odasıdır. Paha biçilemez hazinemizi tamamen kaybettiğimizi düşündüğümüz zamanlarda bile, Tanrı’nın Sakramentlerinin gani iyiliklerinden faydalanmak için Kiliseye sığınalım. İsa Mesih,  bizi tekrar zengin kılmak için bekliyor. Merhametin üzerimizde olsun ya Rab!

 

Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 31 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir.

 

                                                       31 temmuz 2022

                           Arhim A.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrının sevgisi