/ Pazarın Sesi / Temmuz ve Ağustos takvimi

Temmuz ve Ağustos takvimi

Temmuz ve Ağustos takvimi

06 – 07 – 2014

Çok Kutsal Tanrı-doğuran’ın Korobeinikov-Kazan İkonası
Pskov-Pechers Azizileri
Vladimir Şehitleri
Romalı Şehit Agripina (253-260)
Verlola’dan Aziz Artemius (1545)

Luka 24:1-12 (Sabah duası)
Romalılar 6:18-23
Matta 8:5-13
Filipililer 2:5-11 Theotokos
Luka 10:38-42; 11:27-28 Theotokos

13 – 07 – 2014

Saygıdeğer Tikhon, Basil, Nikon Sokolovsky (16.yy.)
Oniki Havarilerin Aktardıkları
Ordinsk, Rosdov prensi, saygıdeğer Peter (1290)

Luka 24:12-35 (Sabah duası)
Romalılar 10:1-10
Matta 8:28-9:1
1. Korintliler 4:9-16 Elçiler için
Markos 3:13-19 Elçiler için

20 – 07 – 2014

Maleon Metropoliti, saygıdeğer Thomas (10.yy.)
Sinaili Aziz Acacius (6.yy.)
Dyrrachium, Makedonya’dan Şehitler Peregrinus, Lucian, Pompeius, Hesychius, Pappias, Saturninus, Germanus

Luka 24:36-53 (sabah duası)
Romalılar 12:6-14
Matta 9:1-8

27 – 07 – 2014

6.Konsüle katılan Kilise Babaları
70’lerden Azizler Akvilla ve Priskilla (1.yy.)
Şehit Yustus (Roma, 1.yy.)
Merv, Türkmenistan, Şehit John

Yuhanna 20:1-10 (Sabah duası)
Romalılar 15:1-7
Matta 9:27-35
İbraniler 13:7-16 Kilise Babaları
Yuhanna 17:1-13 Kilise Babaları

03 – 08 – 2014

Peygamber Hezekiel
Smolensk Şehitleri

Yuhanna 20:11-18 (Sabah Duası)
1. Korintliler 1:10-18
Matta 14:14-22

10 – 08 – 2014

Tanrı’nın Annesinin “Yönetici, Directress” ikonasının İstanbul’dan Smolensk’e getirilmesi (1406)
70’lerden Elçiler
Prochorus, Nicanor, Timon ve Parmenas (1.yy.)
Tambov Başrahibi Aziz Pitir
(1698)

Yuhanna 20:19-31 (Sabah duası)
1. Korintliler 3:9-17
Matta 14:22-34
Filipililer 2:5-11 Theotokos
Luka 10:38-42; 11:27-28 Theotokos

17 – 08 – 2014

Efesli Kutsal Yedi Genç, Maximilian, Jamblicus, Martinian, John, Dionysius, Exacustodian (Constantine) ve Antoninus
Persialı Şehit Eudocia (362)
Konstantinapolisli Şehit Eleutherius (4.yy.)

John 21:1-14 (Sabah duası)
1. Korintliler 4:9-16
Matta 17:14-23

24 – 08 – 2014

Kutsal Şehit ve Başdiyakon Euplus (304)
Şehitler Basil ve Theodore (Kiev, 1098)
Konstantinapolis Patriği Aziz Niphon

Yuhanna 21:15-25 (Sabah duası)
1. Korintliler 9:2-12
Matta 18:23-35

31 – 08 – 2014

Şehitler Florus ve Laurus (2.yy.)
Aziz John (674)
Konstantinapolis Patriği Aziz George (683)
Tanrı Validesinini “Hodigitria” ikonası

Matta 28:16-20 (Sabah duası)
1. Korintliler 15:1-11
Matta 19:16-26

Kaynak:Pavlos Ulas tarafından hazırlanmıştır

Temmuz ve Ağustos takvimi