/ Kategori / zulüm

zulüm

22/05/2023
Elçilerin İşleri Kitabı’ndan öğrendiğimiz üzere ilk Kilise Toplulukları, derin bir iman ve İncil’de  değinilen sevgiyle Rab’bin yolunda yürümekteydiler. MS 36…
07/02/2023
Elçi Pavlus’un tüm yaşamı büyük bir bir sınavdı. Mesih’in inancına geçmesinin ilk günlerinden itibaren yurttaşları ve eski iman kardeşleri olan…
                                                                                          “İmparator Desius (249-51) döneminin Bitinya Valisi Akilinus, Bisaltiya’daki kaplıcalara giderken daha önce emriyle hapsettirdiği Nikomedyalı (günümüzde İzmit) 370 Hristiyanın…
Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(32)
27/05/2019
SAMİRYELİ KADIN PAZARINDA 26/5/2019 (Elçilerin İşleri 11:19-30) Bugün Kilisemizde Elçilerin İşleri Kitabından okunan pasajda hristiyanlara karşı uygulanan sert bir zulüm…