/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Kasım Kutsal Şehit Paramon ve 370 Arkadaşı

29 Kasım Kutsal Şehit Paramon ve 370 Arkadaşı

29 Kasım Kutsal Şehit Paramon ve 370 Arkadaşı

                                                                                         

“İmparator Desius (249-51) döneminin Bitinya Valisi Akilinus, Bisaltiya’daki kaplıcalara giderken daha önce emriyle hapsettirdiği Nikomedyalı (günümüzde İzmit) 370 Hristiyanın İsis tapınağında ibadet etmesini istedi. Bunu yapmayı reddettiklerinde hepsinin kafasını vurdurdu. Bu katliamı gören Paramon “Böylesi erdemli ve masum insanları katletmek ne fena bir iş” diye inledi. Vali bu sözleri işitti ve Paramon’u yakalattırıp gözetimi altında beraberinde götürdü. Paramon yolculuk esnasında askerlerin sayısız zulmüne maruz kaldı. Bazıları ona mızraklarıyla vurdu, diğerleri dilini ve başka uzuvlarını kesti. Paramon nihayet Vali’nin gözü önünde öldürüldü.” (Synaxarion’dan)

Not: Aziz Konstantin’den önceki pagan İmparatorların sayısız zulmü içinde Decius’unkiler belki de en acımasız ve kanlı olanlarıdır.

Çeviren: Sinan

29 Kasım   Kutsal Şehit Paramon ve 370 Arkadaşı