/ Pazarın Sesi / «Mesih İsa’ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecek» (2. Timoteos 3:12)

«Mesih İsa’ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecek» (2. Timoteos 3:12)

Elçi Pavlus’un tüm yaşamı büyük bir bir sınavdı. Mesih’in inancına geçmesinin ilk günlerinden itibaren yurttaşları ve eski iman kardeşleri olan Yahudiler tarafından kendisine zulüm edilmeye başlandı.

Bu nedenle, Kilise yaşamında kaçınılmaz olarak patlak veren zulümler, zor koşullar ve koşullu olumsuzluklar karşısında tutunması gereken duruş konusunda öğrencisi Timoteos’u hazırlamak isteyen Elçi Pavlus, kendi yaşamından örnekler sunarak ona bir elçiye yakışan davranış tarzını hatırlatıyor.

Ona, yaşam biçiminde, kendisine edinmiş olduğu hedeflerde, imanda, hoşgörüde, sevgide, sabırda, beni takip ettin diyor. Burada, Pavlus’un yaşamı her yönüyle Mesih’in öğretisine uygun olduğu için kişisel örneğini ve Mesih’teki varlığının deneyimini sunuyor. Bu gösterimde, diğer insanlara karşı kendini yüceltme eğilimi yoktur. Aksine, kendisini “Ben elçilerin en küçüğüyüm” olarak nitelendiriyor (1. Korintliler 15:8-9) ve “Mesih’in dünyaya günahkârları kurtarmak için geldiğini, günahkârların en kötüsünün kendisi olduğunu” (1. Timoteos 1:15-16) açık bir şekilde itiraf ediyor. Kişisel örneğini, bencilliği yok etmiş bir birey misali ve kendisini Mesih’e, Mesih’te yaşayan kardeşlerine olan sevgisine tam bir teslimiyet olarak sunar.

“Mesih İsa’ya ait olanların hepsi zulüm görecek” (2. Timoteos 3:12).

Acılar ve zulümler, onun Elçisel yaşamını Timoteos’a hatırlatan son unsurlardır. “Ne zulümlere katlandım!” Mesih’in sevgisi uğruna ne zulümlere katlandım. Özellikle Pisidya Antakya’sında (Elçilerin İşleri 13:50), Konya ve Listra’da (Elçilerin İşleri 14:5-19) başına gelenlerden bahseder. Elçi Pavlus’un tüm bunlardan bahsetmesinin bir nedeni de Timoteus’un bu coğrafyayı iyi tanıması, Listra’dan geliyor olması ve Elçinin bizzat yaşadığı zulümleri iyi biliyor olmasıdır. “Ama Rab, beni hepsinden kurtardı” (2. Timoteos 3:11). Ve Rabbin onu tüm bunlardan kurtardığını vurguluyor. Pavlus, Rabbin asla onu terk etmediğini ama onu her koşulda korumak ve yardım etmek için yanında olduğunu açıklıyor. Dindarlık, iman ve Tanrı’ya benzeme gayesi ve gayreti ile yaşamak için mücadele eden Tanrı halkı, denenmelerin, ayartılmaların ve zulümlerin gelişini beklemektedir. Tanrı’nın Egemenliğine girmek için “birçok sıkıntıdan geçmeleri gerektiğini” (Elçilerin İşleri 14:22) ve denenmeler olmadan kimsenin kurtarılamayacağını çok iyi biliyorlardı.     

Zulümler ve acılar, imanlının sadece erdem ve gerçekle yaşamasına değil, aynı zamanda Mesih uğruna mütevazı olmanın en derin anlamını yaşamasına da neden olur. Yani Tanrı’nın yaşamından ve özgürlüğünden, Rabbin kendisini çarmıha gererek gösterdiği sevgisinden ilham alan kişinin yaşamını Tanrı’nın gücüne mutlak güveni, teslimiyeti ve dolayısıyla gerçek benliğini yaşaması.   

Kötülükte “ilerlemek”

Elçi Pavlus, dinsizlerin gidişatına atıfta bulunmaktan geri kalmıyor: “Ama kötü ve sahtekâr kişiler, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar” (2. Korintliler 3:13). Başkalarını aldatan gaddar ve kötü niyetli insanlar, en kötüsüne neden olacak ve kendileri aldatıldığı gibi komşularını da yanıltacaklar.

Elçi bu ifadesiyle dinsizlere atıfta bulunarak, onların ilerleme, gelişim, mutluluk gibi görünen şeylerin aslında kötülükte ilerleme olduğunu, yani çöküş ve yozlaşma olduğunu kast ediyor. Bu insanlar, kötülüğü kendilerini bir yaşam tarzı, alışkanlık haline getirdiğinde aslında Tanrıʼdan da uzaklaşıyorlar, bundan dolayı da zamanı gelince ödedikleri bedel ağırlaşıyor. Durum böyle olunca görünürdeki ilerleyişleri onları Tanrı’ya ve insanlara karşı daha fazla manevi “yük” almaya götürüyor.

Paskalya Orucuna hazırlık olan “Triodion” Dönemi’ne girişimiz

Bugünkü Elçisel okumayla, Kilisemiz bizi üç haftalık Triodion  Dönemine girişimize hazırlamak istiyor. Elçi Pavlus, ruhsal mücadelelerden, imandan, sevgiden, tahammülden, sabırdan ve Kutsal Yazıların bilgeliğinden söz eder. Çalışmamız ve ezici dönemdeki bu çabamız, tam olarak buna yöneliktir. Başarı ve Tanrı’nın yüceliği için zengin bir hasat (manevi hasat) için dua edelim.

Arhimandrit N. K. Foni Kiriou (Rabbin Sesi) 6 numaralı broşüründen  alıntılanarak tercüme edilmiştir. 5 Şubat 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mesih İsa’ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecek»

(2. Timoteos 3:12)