/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

                Bu yakın zamanın Havari Eşiti Aziz’i, Aitolia’nın Mega Dendron’unda doğdu (Yunanistan). Agion Oros’ta (Kutsal Dağ) keşiş oldu, orada…
                                               O, Büyük Şehit Dimitrios’un hizmetçisiydi ve şahadeti esnasında orada bulunuyordu. Elbisesinin bir kenarını şehidin kanına batırdı ve daha sonra…
  Aziz Polikarpos (23 Şubat), Pothinus’u Küçük Asya’dan Fransız topraklarına İncil’i yayması için göndermişti. Orada birçoklarını Mesih’te imana getirdi ve…
                                    Kaynak: Hazιrlayan Theodora Yapιcιoglu Meryem Annemiz hakkında İncilde fazla bilgiler bulunmuyor. Çünkü İncil’de İsa Mesih'in hayatını, öğretilerini ve verdiği…
Anma günü 23 Ağustos İreneyus, Küçük Asya (bugünkü Türkiye, İzmir) doğumludur. Gençliğini, aziz Polykarpos’un ve diğer “Havariler dönemi tanıkları”nın yanında…
  O, Nikomedia’da (İzmit) yaşadı ve burada birçok paganı putperestlikten Mesih’te imana döndürdü. Bu sebepten o ve bazı arkadaşları yakalandı,…
Barselona’da Hıristiyan bir ailede doğdu, kendini kutsiyete adadı ve kendine damat olarak Mesih’i seçti. İşkenceci Dacian Barselona’ya geldiğinde, Eulalia ailesinin…
  O doğumda Edessa’lı bir Yahudi’ydi: Kral Avgar’a İnanç’ı öğreten ve vaftiz eden oydu (16 Ağustos’a bakınız). Eusebius’a göre onu…
  “Vassa, pagan bir din adamının eşiydi fakat gizli Hıristiyan’dı ve oğullarını da Hıristiyan ruhuyla yetiştirdi. Kocası inancını öğrendiğinde ondan…
  O, Diokletian’ın işkenceleri zamanında Trakya’da hizmet etti. Paganlar bir kiliseyi yakmak üzereyken geldi ve şöyle söyledi: “Allah’ın duvarlar arasında…