/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 31 Mart Gangra Piskoposu Şehit-Piskopos Hipatiyus

31 Mart Gangra Piskoposu Şehit-Piskopos Hipatiyus

31 Mart Gangra Piskoposu Şehit-Piskopos Hipatiyus

 

Küçük Asya’daki Kilikya’da doğdu ve Paflagonya başkenti Gangra’nın Piskoposu oldu. Birinci Ekümenik Konsülde yer aldı ve orada dindarlığı ve mucizeleri sebebiyle övüldü. İmparator Konstantiyus’un şeytansı güçlere karşı silah olarak Hipatiyus’un bir büstünü sarayda tuttuğu söylenmiştir. Bu Aziz, Vaftiz sonrasında işlenen günahların affı olmayacağını söyleyen bir tarikat olan Novatyanlar tarafından katledilmiştir. (Bu inancın yaygınlığı o dönemde niçin birçok inanlının vaftizi yaşamlarının geç dönemine ertelediklerini açıklamaktadır.) Hipatiyus, Konstantinopolis’ten evine yolculuk ederken yolda ona saldırdılar ve taşlayıp öldürdüler. Saldırıya katılan bir kadın aklını oynattı ve kendisini taşla dövmeye başladı. Arkadaşları onu Aziz Hipatiyus’un mezarına götürüp onun için dua ettiğinde iyileşti. Azizin merhameti aracılığıyla sağlığa kavuşup yaşamının geri kalanını tövbe ve dua ile geçirdi. (326)

 

31 Mart Gangra Piskoposu Şehit-Piskopos Hipatiyus