/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Azizlerimiz

Azizlerimiz

Azizlerimiz  

 

Yaşadığımız bu zamanda çoğu kisiyi ilgilendiren ana konu para ve şöhretten başka bir konu değildir. İnsanoğlu kardeşinden çıkar aramakta, anne ve babasını her geçen gün unutmakta ve saygı çerçevesini neredeyse hiçe saymaktadır. Tanrı bize sevgiyi getirdi. Bizim kurtuluşumuz için kendi kendini feda ederek acı çekti ve çarmıhın üzerinde can verdi. Üç gün sonra peygamperlerin insanoğluna duyurduğu gibi de mezarından dirilerek Babasının yanında oturdu. Yaşadığımız bu modern çağda ne yazık ki bir çok sahte din tarikatı türenmiştir. Bu tarikatlar insanın içini ve duygularını çürütmekte ve insanoğlunu  kötüye sürüklemektedir. Bu sözde gerçek din sahipleri ve inananları her zaman olduğu gibi günümüzde de hristiyanlığı  yalnızca arkadan takip edebilirler. Hristiyanlığın tek ve gerçek din olduğunu inkar edenler tarihe baktığında sayısızca azizin yüce Tanrı Mesih İsa aracığıyla yapmış oldukları mucizelere önem verebilir, ekümenik konsillere bir göz atabilirler. Bazı kardeşlerimiz İncil’in değişime uğranığını iddia ederler  ama ne ilginçtir ki aynı kişiler hiç bir zaman kanıt gözteremezler. Kanıtı olmayan bu kişiler her fırsatta ortodoksluğa, hristiyan kilisesine çamur atarlak ancak ne yaparlarsa yapsınlar Mesih İsa’nın korumakta olduğu bu yüce ve zarar verilmesi mümkün olmayan gerçeğe kesinlikle zarar  veremezler. Κutsal Kitabımızın değişime uğranığını iddia edenler kendi kitaplarının Tanrı tarafından korunduğunu da iddia ederler. Peki İncil Tanrı sözü değilmidir? Gerçek Tanrı’nın hayatı ve sözü değil midir? Peki eğer bu böyleyse nasıl oluyor da Tanrı başka kitapları koruyup kendi sözünü korumuyor? İşte burada bu kardeşlerimiz kendi açtıkları çukurlara kendileri düşmekte ve yalnışları için bir türlü pişman olmamaktadırlar. Κilisemiz tarihler boyunca bir çok kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Şehitlerimizin kanlarından şüphesiz bir göl doldurmak mümkün. Tarikat inananları İsa sevgisi taşıyan bu insanlara acımasızca kıymaktaydılar.

    Azizlerimiz kilisemizin Tanrı tarafından kutsanmış kişileridirler. Kendilerini Tanrı’ya adayan bu kişiler iki türe ayrılırlar. İlki tüm hayatı boyunca Tanrı isteği ve kuralları doğrultusunda günahlardan uzak bir hayat yaşamaya çalışan kişiler, ikincisi ise ortodoksluğu başka dinlere değişmeye kabul etmeyen kişinin dini farklılıklar nedeniyle öldürülmesi ve bu nedenle şehit ismini almış kişiler olmasıdır. Azizler uzun yıllar süren bekleyişlerden sonra aziz ilan edilirler. Κilisemiz Tanrı tarafından yapılacak mucizelerle bu kişilerin kutsalığından emin olur ve daha sonra onları aziz ilan eder.

Sayın kardeşlerım Tanrı birdir ve Tanrı Mesih İsa’dır. Ondan başka Tanrı yoktur ve olmayacaktır. Hristianlık gerçek dindir ve sonsuza dek Tanrı’nın egemenliği altında yaşamaya  ve kilise çatısı altında kutsal insanlar üretmeye devam edecektir. Gün geldiğinde insanlar başkalarının  ne kadar sahtekar olduğunu anlayacak ve seçtikleri yalnış yoldan dolayı pişman olacaklar. Tanrı kucağını açmış bizi beklemekte.

  Tanrı’ya emanet olun…Baba Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla amin.

 

             P.Yoannis Andonopulos’un “Halk ilmihali” kitabından alıntıdır.

 

 

 

Azizlerimiz