/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Mart Kutsal Babamız Yalnız Keşiş Yuhanna

29 Mart Kutsal Babamız Yalnız Keşiş Yuhanna

29 Mart Kutsal Babamız Yalnız Keşiş Yuhanna

 

Ermenistan’dan Yulyana adında Hıristiyan bir kadının oğluydu. Daha küçük bir çocukken annesini bırakıp çöle kaçtı. Rab Mesih sevgisiyle yanıp tutuşuyordu. Önceleri kendini Farmutiyus adında ruhsal bir babanın gözetimine emanet etti; bu baba, Tanrı’nın hoşnutluğunu kazandığı için her gün bir melek ona yiyecek getirirdi. Yuhanna daha sonra ondan ayrılıp inzivaya çekildi. Boş bir kuyuya inip orada on yılı dualarla, oruçla ve dua için gece nöbetleriyle geçirdi. Aziz Farmatiyus ona meleğin getirdiği ekmeğin bir kısmını getirirdi; çünkü Yuhanna gururlanmasın diye Rabbin meleği ekmeği genç Yuhanna’ya kişisel olarak vermek istemiyor, bunun için Farmatiyus’u aracı kullanıyordu. Bu kuyuda geçirdiği on yıl sıkı çilekeşlik sonrasında Aziz Yuhanna, Rabbe gitti ve kalıntılarının harika yaratma gücüne sahip olduğu anlaşıldı. Dördüncü yüzyılda yaşayıp Tanrı ve insanlar tarafından yüceltildi”. (4. Yüzyıl)

 

29 Mart Kutsal Babamız Yalnız Keşiş Yuhanna