/ Pazarın Sesi / Aziz Havari ve Incil yazarı Yuhanna’nın Yortusu okumaları

Aziz Havari ve Incil yazarı Yuhanna’nın Yortusu okumaları

Aziz Havari ve Incil yazarı Yuhanna’nın Yortusu okumaları

 

1. Yuhanna 4. Bölüm

12Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı’yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve O’nun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur.
13Tanrı’da yaşadığımızı ve O’nun bizde yaşadığını, bize kendi Ruhundan vermiş olmasıyla anlıyoruz. 14Biz gördük ve tanıklık ediyoruz ki Baba, Oğlunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi. 15Eğer bir kimse İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu açıkça kabul ederse, Tanrı onda yaşar, o da Tanrı’da yaşar. 16Tanrı’nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır.
Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar. 
17Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasıl ise, biz de bu dünyada öyleyiz. 18Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir. 19Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi.

Yuhanna 19. Bölüm

25İsa’nın çarmıhının yanında ise annesi, annesinin kızkardeşi, Klopa’nın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. 26İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, «Anne[ff], işte oğlun!» dedi. 27Sonra öğrenciye, «İşte, annen!» dedi.
O andan itibaren bu öğrenci İsa’nın annesini kendi evine aldı.

21. Bölüm

24Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.
25İsa’nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.

 

 

Aziz Havari ve Incil yazarı Yuhanna’nın Yortusu okumaları