/ Kategori / Kilise

Kilise

09/09/2015
  Konsil, İmparator Genç Theodosios tarafından düzenlendi, Efes’te gerçekleşti. İki yüz peder, Konstantinopolis Patriği Nestorios’un öğretilerini kınamak için toplandı. O,…
01/09/2015
  Birinci Ekümenik Konsil, Kilise yılının başlangıcını, Roma İmparatorluğu’nun o zamanki uygulamasını devam ettirerek 1 Eylül olarak ayarlamıştır. Yüzyıllar boyunca…
Manastır Hareketinin Tarihi (5)
13/06/2015
  İstanbul’un günümüze kadar ulaşabilen en eski binası Ayasofya’dan neredeyse 100 sene daha eski olan ve 454 senesinde şehrin önde…
29 Mayıs Birinci ekümenik konsil ΄in anması
29/05/2015
  Konsil İmparator Büyük Konstandinos tarafından çağrıldı ve 325 yılında İznik’te yapıldı. İskenderiyeli din adamı Arius’un öğretisi –Mesih’in Baba ile…
22 Mayıs 2.Ekümenik Konsil’in anılması
22/05/2015
  Bu konsil Büyük İmparator Theodosyus tarafından öncelikli olarak Kilise’nin Kutsal Ruh öğretisini aydınlığa kavuşturma amaçlı toplanmıştır. Konstandinupolis Piskoposu olan…
Bir Aziz Nasıl Aziz İlân Edilir ve Kabul Edilir
06/05/2015
  Çok eski devirlerde, Rab Tanrι kendisine benzememiz için mücadele etmemizi emretti. Şöyle dedi: «Aziz olun. Çünkü ben Rab Tanrınız…
Manastır Hareketinin Tarihi (4):
05/05/2015
  Keşişliğin Anadolu’ya yayılmasıyla birlikte yeni bir fenomen gözlemleriz. Bu yeni oluşumda hayatlarını sutün başlarında geçiren keşişlere şahit oluruz. Bu…
04/02/2015
Bizans Piskoposları ve Ekümenik Patrikler 1.  Aziz Andreas (38-kurucu) 2. Havari Stachys (38-54) 3. Aziz Onesimus (54-68) 4. Piskopos I…
18/07/2014
Ortodoks kilisesinde cemaat olmak bireylere bazı sorumluluklar yükler, bunlararasında şunlar vardır: Kutsal Komünyon'a dair: Ortodoks olmayan herhangi biri,ister başka kilisenin…
10/07/2014
Bizanslı misyonerlerin Rusya'ya ulaştırdığı Hristiyanlik I. Vladimir döneminde 988'de Kiev'nin resmi dini oldu. 1037- 1448 arasında kiliseyi Kostantinopolis'ten ( İstanbul)…