/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar Okumaları

Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar Okumaları

Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar Okumaları

Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar Okumaları

Galatyalılar

1. Bölüm

Pavlus, Mesih’in elçisi oluyor

11Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insan uydurması olmadığını bilmenizi istiyorum. 12Ben bu müjdeyi insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih açıkladı. 13Yahudi dinine bağlı olduğum zaman ne tür bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı’nın topluluğuna alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum. 14Atalarımın geleneklerini savunmakta son derece gayretli ve Yahudi dininde, yaşıtım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim.
1516Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için Oğlunu bana göstermeye razı oldu. Ben de hemen insanlara danışmadım. 17Kudüs’e, yani benden önce elçi olanların yanına da gitmedim. Arabistan’a gittim, sonra yine Şam’a döndüm.
18Bundan üç yıl sonra Kefas ile tanışmak üzere Kudüs’e gittim; on beş gün onun yanında kaldım. 19Öbür elçilerden hiçbirini görmedim; yalnız Rab İsa’nın kardeşi Yakup’u gördüm. 20Bakın, size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı’nın önünde belirtiyorum. 21Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. 22Yahudiye’nin Mesih’e ait toplulukları beni şahsen tanımıyorlardı. 23Yalnız şunu duymuşlardı: «Bir zamanlar bize zulmeden adam, önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor.» 24Böylece benden ötürü Tanrı’yı yüceltiyorlardı.

Matta

2. Bölüm

Mısır’a kaçış

13Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada göründü. Ona, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al ve Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.»
14Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. 15Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Oğlumu Mısır’dan geri çağırdım.»
16Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü. 17Böylelikle Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:

18«Ramah’ta bir ses duyuldu,
ağlayış ve acı feryat sesleri!
Çocukları için ağlayan Rahel,
teselli edilmek istemiyor.
Çünkü onlar yok artık!»

Nasıra’ya dönüş

1920Hirodes öldükten sonra, Rab’bin bir meleği Mısır’da Yusuf’a rüyada görünerek, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü.»
21Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocuğu ve annesini alıp İsrail diyarına döndü. 22Ama Yahudiye’de Hirodes’in yerine oğlu Arhelas’ın tahta geçtiğini duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada aldığı buyruğa uyarak Celile bölgesine gitti. 23Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, «O’na Nasıralı denecektir» sözünün yerine gelmesi için oldu.

Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar Okumaları

 

Doğuş Bayramı sonrasındaki Pazar Okumaları