/ Kategori / Kilise

Kilise

Ortodoks Kilisemizin Yeni Azizi
02/05/2022
  Ekümenik Patrikhane’nin Kutsal Konsil’i Üstat Evmenios Saridakis’i Azizler sınıfına dahil etti. Üstat hakkında birkaç söz: Üstat Evmenios 1931’de Girit…
30/04/2022
    Kutsal Diriliş Bayramı’ndan önceki  hafta,  Diriliş Bayramı olayına  katılmamız için yapılan  ruhsal hazırlığın doruk noktasına çıktığı haftadır. Büyük…
Kutsal Yağ sürme (kuvvetlendirme/ Krizmasyon) gizemi
28/04/2022
Bazen "kuvvetlendirme" ismiyle de anılan kutsal yağ sürme gizemi, vaftiz edilmiş bir kişiye kutsal yağ sürülmesi aracılığıyla Kutsal Ruh armağanının…
Kutsal Mür
27/04/2022
“Şükür yağı”, “şükür krizmasyonu” ya da “semavi  krizmasyon” olarak da anılan “Kutsal Mür”, Kutsal Ruh’un armağanlarını sembolize eder. Kutsal Mür,…
19/04/2022
Kandiller kiliselerimizde genellikle “Güzel Kapı” ve Kutsal İkonastasis önünde sıvı yağla yanarlar. Yanan yağ bize Tanrı’nın merhametini, saçtıkları ışık ise,…
Büyük Paskalya orucu hakkında
16/04/2022
Büyük Paskalya Orucu, bütün sene boyunca Çarşamba ve Cuma günleri tutulan oruçlarla birlikte, en eski oruçlardandır ve Ekümenik Konsillerde belirlenen…
06/04/2022
  Ortodoks Kilisesi’nde oruç Herkesiçinenasilvemanevihedef,Tanrı'yamümkünolduğuncayaklaşmaktır.BizAllah'ınsuretindeveAllah'ınbenzerliğinegöreyaratılmışızdır. Bu,gelecektekibirtoplantıdatartışacağımızbirkonudur. (nasıl Tarnı’ya benzeyebiliriz konusunu) . Şimdilik sadece sunu söyleyelim; Bizim Tanrı’ya benzememiz, Mesih'inbeden alması,…
Anakomidi
05/04/2022
Vefat etmiş olan ve azizlik alâmetleri gösteren kutsal kişilerin kemiklerinin mezardan çıkarılması, temizlenmesi ve özel bir törenle onurlandırılmasına; kökenini eski…
Ariusçuluk - Kalsedoncular – Nasturilik
28/02/2022
Ortodoks İnancımız – basit bir şekilde ifade etmemiz gerekirse - bir kişiye ve bir gerçeğe dayanmaktadır. Rabbimiz İsa Mesih'in şahsına…
İlâhi ibâdette kullanılan Kutsal Gereçler
20/11/2021
Kutsal Gereçler Kutsal gereçler, ilahi tapınmada kullanılan nesnelerdir. Kilise'mizin kuralları gereği, ayinde en az bir defa kullanılmış kutsal gereçler, başka…